Elverum

Faktaboks

Landareal
1 229 km²
Innbyggertall
21 123
Administrasjonssenter
Elverum

Kommunevåpen

Elverum. 1) Elverum kirke. 2) Gammelbrua. 3) Glomdalsmuseet. 4) Rådhus. 5) Politi. 6) Busstasjon.7) Elverumshallen. 8) Høgskolen i Hedmark. 9) Jernbanestasjon.

Elverum (kart) av /KF-arkiv ※. NLOD (Norsk lisens for offentlige data)

Elverum fotografert under storflommen våren 1995. I forgrunnen sykehuset og kirken. Litt lenger nord Leiret og broene over Glomma. 

Elverum av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse
Kart av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Elverum er en kommune i Hedmark fylke, på grensen mellom Østerdalen og Solør. Kommunegrensen i vest følger stort sett åsryggen like vest for Glåma, i øst vannskillet mot Ossjøen i Trysil, i nord vannskillet mot elvene OsaRena. Grensen mot Våler i sørøst er mindre klar topografisk, og følger vide skogsmarker og myrer (kjøler), som preger hele Elverums topografi.

Elverum er et regionsenter med sykehus, høgskole, tingrett, avis og NRK-kontor, grundsetmartn, og spesialhandel.

Natur

Sommerkveld ved Elverum.
Elverum av . CC BY SA 3.0

Berggrunnen består for det meste av grunnfjell, men høydepartiet i nord har sparagmitt. På grensen mellom sparagmitten og grunnfjellet finnes mindre områder med kambrosiluriske bergarter. I nord går høydedragene opp i 500–700 meter og i nordvest ligger Nordhue, kommunens høyeste topp, 767 meter over havet. Mellom høydedragene er det store skog- og myrområder og en rekke elver.

Bosetning

Tettstedet Elverum består av Leiret på østsiden og Vestad på vestsiden av Glåma. Tettstedet har – som sentralsted for Østerdalen og den nordre delen av Solør – hatt en raskere vekst enn kommunen som helhet. I tiårsperioden 2000–2010 hadde Elverum den høyeste tilveksten av fylkets kommuner, 9,9 prosent mot Hedmarks 1,9 prosent.

De fleste sentrumsfunksjoner og hoveddelen av bebyggelsen er på østsiden av elven. Her ligger rådhuset og den kommunale administrasjon, og en del offentlige kontorer som har hele Østerdalen eller Sør-Østerdal som sitt virkeområde.

I bygdene Hernes, Sørskogbygda og Nordskogbygda er det en betydelig bosetning med grunnlag i et godt jordbruk og omfattende skogbruk.

Næringsliv

Elverum har tradisjonelt vært knyttet til jord- og skogbruk og til industri som videreforedler produksjonen herfra, spesielt skogbruk. Kommunen er i dag preget av et allsidig næringsliv der andelen av tjenesteytende næringer har økt betydelig de siste tiårene. Dette gjelder særlig handelsnæringen med etablering av flere store kjøpesentra i Elverum tettsted. Elverum har flere større industrivirksomheter, blant annet innenfor næringsmiddel-, farmasøytisk og verkstedindustri, samt støperivirksomhet.

Landbruket i kommunen har ofte en kombinasjon av jord- og skogbruk. De fleste større gårdene på sandslettene ved Glåma har betydelig korndyrking og store skogeiendommer. De mange småbrukene i skoggrendene er tradisjonelt kombinert med skogsarbeid. En vesentlig del av avvirkningen leveres som skurtømmer til Elverums egne sagbruk, men mye går også til andre sagbruk og til treforedlingsindustrien i andre fylker. Mektige avleiringer av sand og grus i dalbunnene utnyttes flere steder av sementstøperier og andre bedrifter i bygningsbransjen.

Elverum er en relativt liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 296 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fire kraftverk i kommunen. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Strandfossen kraftverk (i drift fra 1979) og Skjefstadfoss II kraftverk (1972).

Samferdsel

Ved Elverum jernbanestasjon på vestsiden av Glåma møtes Rørosbanen og Solørbanen.

Riksvei 20 fra Kongsvinger kommer til Leiret på østsiden av Glåma, og går over Glåmbrua til Vestad og fortsetter nordover på vestsiden (riksvei 3). Riksvei 25 Hamar–Trysil krysser også Glåma i Elverum tettsted.

Offentlige institusjoner med mer

Elverum er regionsenter for Østerdalen og den nordre delen av Solør. Høgskolen i Innlandet har hovedadministrasjon og avdeling for helse- og idrettsfag her. Elverum har folkehøgskole (etablert i 1928) og videregående skole med flere studieretninger. Sør-Østerdal tingrett ligger her.

Elverum sykehus var tidligere sentralsykehus for Hedmark, og utgjør i dag sammen med Hamar sykehus en divisjon av Sykehuset Innlandet HF. Av idrettsanlegg har kommunen blant annet Elverumshallen. Forsvaret har virksomhet knyttet til Terningmoen på vestsiden av Glåma, og Starmoen øst for Elverum tettsted har travbane, golfbane og riksanlegg for seilflyging.

NRK Hedmark/Oppland har sitt hovedkontor i Elverum, og dagsavisen Østlendingen utkommer her.

Elverum hører til Innlandet politidistrikt, Sør-Østerdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sør-Østerdal regionråd sammen med Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot.

Elverum kommune tilsvarer de fem soknene Elverum, Heradsbygd, Hernes, Nordskogbygda og Sørskogbygda i Sør-Østerdal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Elverum til Søndre Østerdalen fogderi i Hedemarkens amt.

Delområder og grunnkretser i Elverum

For statistiske formål er Elverum kommune (per 2016) inndelt i ni delområder med til sammen 44 grunnkretser:

 • Strandbygda: Øksna, Grundset, Sundsvoll, Svanåsen
 • Vestad: Vestad sentrum, Vestad syd, Terningen, Texas/Travbanen, Grindalsmoen
 • Leiret nord/Søbakken: Leiret sentrum nord, Nordleiret vest, Nordleiret øst, Søbakken, Strandmoen vest, Strandmoen øst
 • Leiret syd: Leiret sentrum, Leiret sentrum syd, Gaarderløkka, Mastmoen, Fjeldsetlia, Øverleiret/Bryggeriberget, Løvbergsmoen
 • Hanstad: Hanstad vest, Hanstad nord, Hanstad syd, Helset
 • Søndre Elverum: Hagen/Bjølset, Heradsbygd nord, Heradsbygd syd, Jømna, Hogstadgrenda, Melåsberget
 • Hernes: Nedre Hernes, Vestre Hernes, Østre Hernes
 • Østre Elverum: Horndalen, Kirkeby, Julussdalen, Bergheim
 • Sørskogbygda: Sætre, Kirkekretsen, Brattberget, Kynndalen, Hornmoen/Likvern

Historie og kultur

Rådhuset Elvarheim rommer blant annet kino- og teatersal, kunstgalleri og bibliotek.

I Elverum ligger Glomdalsmuseet, distriktsmuseum for Østerdalen og Solør, ordnet i tun i naturpark langs Glåma ved Prestfossen. Norsk Skogmuseum er knyttet til Glomdalsmuseet med hengebro over Prestfossen. Store gårdsanlegg i Elverum tettsted: Korsbakken (familien Wæringsaasens tidligere hjem), Gaarder (eneste trebygning som var igjen etter bombingen under andre verdenskrig); Østerhaug og Vesterhaug vis-à-vis hverandre ved Glåma 3 kilometer sør for tettstedet.

Festspillene i Elverum med Ungdomssymfonikerne arrangeres årlig siden 1974 i juli-august. Namibiaforeningen har sitt hovedkontor her.

Elverum kirke er en tømret korskirke fra 1738, ombygd i 1878 og restaurert i 1938. Regenceinteriør fra 1730-årene, utskåret og forgylt, middelaldersk krusifiks.

I Elverum fant viktige hendinger sted i aprildagene 1940. I Stortingets møte på Folkehøgskolen om kvelden 9. april ble Elverumsfullmakten gitt, og her gav Kongen dagen etter sitt avslag på den tyske ministers krav om en ny regjering under Quisling. Til minne om dette «Nei» er reist en bautastein ved skolen. Natt til 10. april klarte en norsk avdeling ved Midtskogen å stanse en tysk styrke som var på vei for å gripe Kongen og regjeringen. Under krigshandlingene, blant annet tysk bombardement 11. april, ble en stor del av bebyggelsen i Leiret ødelagt, og de sentrale strøk har deretter fått et enhetlig etterkrigspreg.

I sentrum er det flere skulpturer, særlig er Skule Waksvik godt representert.

Maleren Gerhard Munthe og forfatteren Margrethe Munthe vokste opp i Elverum, det samme gjorde Marie Hamsun. Maleren Kai Fjell og forfatterne Åsmund Sveen og Dagfinn Grønoset er fra Elverum.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1988) har en gull ugle med utslåtte vinger mot en rød bakgrunn; uglen henspiller på Elverums betydning som utdanningssted, fargene rødt og gull står for nasjonal forsvarsevne og viser til Elverums betydning i aprildagene 1940.

Navnet kommer av norrønt Alfarheim, ‘elv-heim’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Evensen, Ottar: «Elverum mot by» I: Alfarheim : årbok for Elverum; 1998. isbn 82-90833-08-3, Finn boken
 • Finne-Grønn, S.H.: Elverum : en bygdebeskrivelse, 1909-21, 2 b. (b. 4: Tillegg til Finne-Grønns bok om Elverum, red. M. Skrede, 1958), Finn boken
 • Skirbekk, Håvard; Magne Stener og Kari Lintoft: Elverum bygdebok, utgitt av Elverum kommune, 1983-2002, 7 b. i 8, isbn 82-991342-9-3, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg