Elverum

Faktaboks

Landareal
1 209 km²
Innbyggertall
21 191
Administrasjonssenter
Elverum
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Hedmark)
Innbyggernavn
elverumsing
Målform
nøytral
Kommunenummer
3420 (fra 01.01.2020, tidligere 0427)
Høyeste fjell
Raskiftet (807 moh.)

Kommunevåpen

Elverum fotografert under storflommen våren 1995. I forgrunnen sykehuset og kirken. Litt lenger nord Leiret og broene over Glomma.

Av /KF-arkiv ※.

Elverum. 1) Elverum kirke. 2) Gammelbrua. 3) Glomdalsmuseet. 4) Rådhus. 5) Politi. 6) Busstasjon.7) Elverumshallen. 8) Høgskolen i Hedmark. 9) Jernbanestasjon.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

Elverum er en kommune i Innlandet fylke (tidligere i Hedmark), på grensen mellom Østerdalen og Solør.

Elverum er et regionsenter med handel, sykehus, høgskole, museer, tingrett, avis Østlendingen og NRK-kontor. Tradisjonene rundt grundsetmartn underbygger rollen som handelssenter for Østerdalen.

Natur

Sommerkveld ved Elverum.
Elverum
Lisens: CC BY SA 3.0

Kommunegrensen i vest følger stort sett åsryggen like vest for Glåma, i øst vannskillet mot Ossjøen i Trysil, i nord vannskillet mot elvene OsaRena. Grensen mot Våler i sørøst er mindre klar topografisk, og følger vide skogsmarker og myrer (kjøler), som preger hele Elverums topografi.

Berggrunnen består for det meste av grunnfjell, men høydepartiet i nord har sparagmitt. På grensen mellom sparagmitten og grunnfjellet finnes mindre områder med kambrosiluriske bergarter.

I nord går høydedragene opp i 500–700 meter og i nordvest ligger Nordhue, kommunens mest kjente og iøynefallende «topp», 767 meter over havet, på et slakt høydedrag som er en innfallsport til Hedmarksvidda. Det høyeste punktet i kommunen er imidlertid Raskiftet (807 meter over havet) i nordøst, på grensa mellom Trysil, Åmot og Elverum.

Mellom høydedragene er det store skog- og myrområder og en rekke elver.

Bosetning

Tettstedet Elverum består av Leiret på østsiden og Vestad på vestsiden av Glåma. Tettstedet har – som sentralsted for Østerdalen og den nordre delen av Solør – hatt en raskere vekst enn kommunen som helhet. I tiårsperioden 2010–2019 hadde Elverum en vekst i folketallet på 6,8 prosent mot 3,5 prosent vekst i folketallet i hele Hedmark.

De fleste sentrumsfunksjoner og hoveddelen av bebyggelsen er på østsiden av elven. Her ligger rådhuset og den kommunale administrasjon, og en del regionale offentlige kontorer.

I bygdene Hernes, Heradbygda, Sørskogbygda og Nordskogbygda er det en betydelig bosetning med grunnlag i et godt jordbruk og omfattende skogbruk.

Næringsliv

Elverum har tradisjonelt vært knyttet til jordbruk og skogbruk og til industri som videreforedler produksjonen herfra, spesielt skogbruk. I 2019 var Elverum den største skogbrukskommunen i Norge, med en avvirkning på 341 000 kubikkmeter tømmer.

Kommunen er i dag preget av et allsidig næringsliv der andelen av tjenesteytende næringer har økt betydelig de siste tiårene. Dette gjelder særlig handelsnæringen med etablering av flere store kjøpesentra i Elverum tettsted. Elverum har flere større industrivirksomheter, blant annet innenfor næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri og verkstedindustri, samt støperivirksomhet.

Landbruket i kommunen har ofte en kombinasjon av jord- og skogbruk. De fleste større gårdene på sandslettene ved Glåma har betydelig korndyrking og store skogeiendommer. De mange småbrukene i skoggrendene er tradisjonelt kombinert med skogsarbeid. En vesentlig del av avvirkningen leveres som skurtømmer til Elverums egne sagbruk, men mye går også til andre sagbruk og til treforedlingsindustrien i andre fylker. Store avleiringer av sand og grus i dalbunnene utnyttes flere steder av sementstøperier og andre bedrifter i bygningsbransjen.

Elverum er en relativt liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 296 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er fire kraftverk i kommunen. Kraftverkene med høyest snittproduksjon er Strandfossen kraftverk (i drift fra 1979) og Skjefstadfoss II kraftverk (1972).

Samferdsel

Ved Elverum jernbanestasjon på vestsiden av Glåma møtes Rørosbanen og Solørbanen.

Riksveg 3 er hovedvegen gjennom Østerdalen; den passerer Elverum ved Elgstua og Terningmoen på vestsida. Riksvei 25 fra Hamar til Trysil krysser Glåma i Elverum tettsted. Riksveg 2 går på Glåmas østside fra Elverum sørover til Kongsvinger.

Offentlige institusjoner med mer

Elverum er regionsenter for Østerdalen og den nordre delen av Solør. Her finnes Høgskolen i Innlandets hovedadministrasjon og avdeling for helse- og idrettsfag, Elverum folkehøgskole (etablert i 1928) og Elverum videregående skole. Sør-Østerdal tingrett ligger her.

Elverum sykehus var tidligere sentralsykehus for Hedmark, og utgjør i dag sammen med Hamar sykehus en divisjon av Sykehuset Innlandet HF. Av idrettsanlegg har kommunen blant annet Elverumshallen. Forsvaret har virksomhet på Terningmoen på vestsiden av Glåma, og Starmoen øst for Elverum tettsted har travbane, golfbane og riksanlegg for seilflyging.

NRK Hedmark/Oppland har sitt hovedkontor i Elverum, og dagsavisen Østlendingen utkommer her.

Elverum hører til Innlandet politidistrikt, Østre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sør-Østerdal regionråd sammen med Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot.

Elverum kommune tilsvarer de fem soknene Elverum, Heradsbygd, Hernes, Nordskogbygda og Sørskogbygda i Sør-Østerdal prosti i Hamar bispedømme i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Elverum til Søndre Østerdalen fogderi i Hedemarkens amt.

Delområder og grunnkretser i Elverum

For statistiske formål er Elverum kommune (per 2016) inndelt i ni delområder med til sammen 44 grunnkretser:

 • Strandbygda: Øksna, Grundset, Sundsvoll, Svanåsen
 • Vestad: Vestad sentrum, Vestad syd, Terningen, Texas/Travbanen, Grindalsmoen
 • Leiret nord/Søbakken: Leiret sentrum nord, Nordleiret vest, Nordleiret øst, Søbakken, Strandmoen vest, Strandmoen øst
 • Leiret syd: Leiret sentrum, Leiret sentrum syd, Gaarderløkka, Mastmoen, Fjeldsetlia, Øverleiret/Bryggeriberget, Løvbergsmoen
 • Hanstad: Hanstad vest, Hanstad nord, Hanstad syd, Helset
 • Søndre Elverum: Hagen/Bjølset, Heradsbygd nord, Heradsbygd syd, Jømna, Hogstadgrenda, Melåsberget
 • Hernes: Nedre Hernes, Vestre Hernes, Østre Hernes
 • Østre Elverum: Horndalen, Kirkeby, Julussdalen, Bergheim
 • Sørskogbygda: Sætre, Kirkekretsen, Brattberget, Kynndalen, Hornmoen/Likvern

Historie og kultur

Gaarder er trolig den eldste gården i Elverum sentrum.
Gaarder i Elverum sentrum
Lisens: CC BY SA 3.0

Elverum kommune har hatt uendrede grenser siden etableringen av kommunalt selvstyre i 1837. Det eneste er en mindre grensejustering i 1964 da noen ubebygde områder ble overført fra Elverum til Trysil.

I Elverum ligger Glomdalsmuseet, distriktsmuseum for Østerdalen og Solør, ordnet i tun i naturpark langs Glåma ved Prestfossen. Norsk Skogmuseum er knyttet til Glomdalsmuseet med hengebro over Prestfossen.

Det er flere store gårdsanlegg i Elverum tettsted: Korsbakken er familien Væringsaasens tidligere hjem, mens Gaarder er knyttet til familien Bull Aakrann – og var den eneste trebygning som var igjen etter bombingen under andre verdenskrig; 3 km sør for tettstedet ligger gårdene Østerhaug og Vesterhaug vis-à-vis hverandre ved Glåma.

Festspillene i Elverum med Ungdomssymfonikerne arrangeres årlig siden 1974 i juli-august. Namibiaforeningen har sitt hovedkontor her.

Elverum kirke er en tømret korskirke fra 1738, ombygd i 1878 og restaurert i 1938. Kirken har regenceinteriør fra 1730-årene, utskåret og forgylt, middelaldersk krusifiks.

I Elverum fant viktige hendinger sted i aprildagene 1940. I Stortingets møte på Folkehøgskolen om kvelden 9. april ble Elverumsfullmakten gitt, og her gav Kongen sitt avslag på den tyske ministers krav om en ny regjering under Vidkun Quisling. Til minne om «Kongens nei» er reist en bautastein ved skolen. Natt til 10. april klarte en norsk avdeling ved Midtskogen å stanse en tysk styrke som var på vei for å gripe Kongen og regjeringen. Under krigshandlingene, blant annet tysk bombardement 11. april, ble en stor del av bebyggelsen i Leiret ødelagt, og de sentrale strøk har deretter fått et enhetlig etterkrigspreg.

I sentrum er det flere skulpturer, særlig er Skule Waksvik godt representert.

Elverumssangen «Hvor Glommen bred seg baner» har tekst av lærerskolerektoren Olav Schulstad.

Maleren Gerhard Munthe og forfatteren Margrethe Munthe vokste opp i Elverum, det samme gjorde Marie Hamsun. Maleren Kai Fjell, tegneren Kjell E. Midttun og forfatterne Britt Karin Larsen, Åsmund Sveen og Dagfinn Grønoset er fra Elverum.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet ble godkjent i 1988 og har en gull ugle med utslåtte vinger mot en rød bakgrunn; uglen henspiller på Elverums betydning som utdanningssted, fargene rødt og gull står for nasjonal forsvarsevne og viser til Elverums betydning i aprildagene 1940.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Evensen, Ottar: «Elverum mot by» I: Alfarheim : årbok for Elverum; 1998. isbn 82-90833-08-3, Finn boken
 • Finne-Grønn, S.H.: Elverum : en bygdebeskrivelse, 1909-21, 2 b. (b. 4: Tillegg til Finne-Grønns bok om Elverum, red. M. Skrede, 1958), Finn boken
 • Skirbekk, Håvard; Magne Stener og Kari Lintoft: Elverum bygdebok, utgitt av Elverum kommune, 1983-2002, 7 b. i 8, isbn 82-991342-9-3, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg