Lena, elv i Russland, i Sibir, begynner i Bajkalfjellene nær nordvestbredden av Bajkal og renner først mot nordøst, bøyer om ved Jakutsk og renner mot nord ut i Polhavet hvor den danner et stort delta, ca. 4400 km lang, nedbørfelt ca. 2,5 mill. km2. Den opptar bielvene Vitim, Aldan, Viljuj o.fl. Lena er seilbar i nesten hele sin lengde, og ved Jakutsk er elven isfri mai–oktober. Lenas nedre løp er til dels over 20 km bredt.