vannforurensning

Vannforurensning, forurensning av grunnvann og av åpne vannforekomster som bekker, vassdrag, innsjøer og fjorder.

Forurensningskilder

Vannforurensning fra punktkilder forårsakes i første rekke av kloakkutslipp fra husholdning og industri. Direkte utslipp, lekkende avløpsledninger eller dårlig renset avløpsvann, kan være kildene til slik forurensning. Kloakkvann fra boliger inneholder organisk stoff og fosfor som kan føre til betydelig forurensning. Dette kan føre til oppblomstring av organismer som er tilpasset næringsinnholdet i forurensningen, og til dårligere vannkvalitet. Kloakkvann kan også føre med seg sykdomsfremkallende bakterier. Utslipp fra industri som for eksempel cellulose-, kjemisk industri og sildoljeindustri medfører også kraftig vannforurensning. I tillegg kan tungmetaller, olje og spesielle mikroforurensninger være et problem.

Vannforurensning fra mer diffuse kilder forekommer fra landbruk både gjennom avrenning fra markområder og direkte utslipp av silosaft, og fra gjødselkjellere. Undersøkelser har også vist at overflateforurensning fra gater, veier og plasser som spyles ut i vannforekomstene under regnvær, kan gi en betydelig vannforurensning.

Vannforurensningskildene kan også være fjerntliggende, fordi regnvann opptar gasser, støv, salter, mikroorganismer og radioaktive stoffer i atmosfæren. Kunstig forurensning i atmosfæren er f.eks. avgasser fra kjemisk industri, forbrenningsgasser fra industri og kraftproduksjon (sur nedbør), nitrogenforurensninger (overgjødning), tungmetaller (f.eks. kvikksølv) og radioaktive partikler som stammer fra prøvesprengninger av kjernevåpen og ulykker ved kjernekraftverk. Naturlige geologiske og meteorologiske forhold som vulkanutbrudd og salter fra sjøvann som piskes opp under storm, kan også påvirke den kjemiske sammensetningen av regnvannet.

Regulering

Londonkonvensjonen av 20. desember 1972 begrenser adgangen til å dumpe kjemiske stoffer i havet. Se også Oslokonvensjonen og OSPAR-konvensjonen. Norge fikk en lov om vern mot vannforurensning i 1981 (forurensningsloven).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg