Upper Greensand, glaukonitt-holdig grønn sand som ble avsatt i Londonbassenget, England – geologi, under grunnmarine forhold i nedre kritt-tiden (Alb). Tilhører Gault-formasjonen.Upper Greensand ble avsatt i et kystnært, bølgepåvirket avsetningsmiljø og går gradvis over i den marine Gault Clay utover i Londonbassenget. Upper Greensand finnes vest for Dunstable og Tatsfield, mens Gault Clay finnes på østsiden.Blotninger av Upper Greensand finnes ved Blackdown Hills, East Devon Plateau og Haldon Hills.