Penninene, fjellområde i Storbritannia, strekker seg gjennom Nord-England fra Trent i sør henimot den skotske grensen i nord. Danner vannskillet mellom Irskesjøen og Nordsjøen. Danner en rekke høydeplatåer, avbrutt av kløfter og dalfører. Flere hulesystemer. Den største høyden er Cross Fell, 893 moh. Området har rike kulleier. Betydelig turisme, bl.a. i tilknytning til flere nasjonalparker.