folketelling

Utfylling av skjema til folke- og boligtellingen 3. november 2001. I og med denne tellingen ble registrene så oppdaterte og fullstendige at det heretter kan lages statistikk direkte fra dem. Folketellinger i tradisjonell forstand er dermed blitt historie i Norge.
Folketelling
Av /NTB scanpix.

Artikkelstart

Folketelling er en innsamling av opplysninger om personene som bor i et område (hjemmehørende personer).

Faktaboks

Også kjent som

census

Ved folketellinger samles en rekke opplysninger om befolkningens sammensetning, både totalt og regionalt, etter kjønn og alder, og ofte registreres også ekteskapelig status, næring, yrke med mer. En folketelling kombineres gjerne også med boligtelling. Resultatene fra folketellingene er av vesentlig betydning både for samfunnsplanleggere, politikere, næringsliv og forskere, særlig når man har behov for detaljerte og sammenlignbare opplysninger for små regioner.

Det holdes folketellinger i de fleste land, i regelen hvert tiende år. I FNs regi blir det lagt ned et stort arbeid med sikte på å få landene til å bruke de samme begreper og definisjoner i forbindelse med folketelling, slik at tellingsresultatene blir sammenlignbare internasjonalt.

Historikk

Folketellinger ble holdt i oldtiden, blant annet i Romerriket (som omtalt blant annet i den bibelske beretningen om Juleevangeliet) og i Kina under Han-dynastiet for mer enn 2000 år siden. Imidlertid var dette mer sporadiske begivenheter. Regelmessige folketellinger ble først vanlige i overgangen mellom 1700- og 1800-tallet (USA i 1790, England og Frankrike i 1801). De nordiske landene var tidlig ute og kan regnes blant de første i nyere tid.

Uttrykket census er hentet fra det antikke Roma, og opprinnelig hadde census liten likhet med folketellinger i vår tid. En romersk census registrerte bare voksne, mannlige innbyggere og deres eiendom, og lå til grunn for militærtjeneste og inndrivning av skatter.

I sin moderne form anses census å ha sitt opphav i forskjellige beretninger om befolkningen som ble foretatt i deler av Europa og Canada på slutten av 1600-tallet. Først på slutten av 1700-tallet ble det aktuelt å registrere hele nasjonens befolkning.

Riktignok ble de første mer systematiske forsøk på å skaffe oversikt over befolkningen i Norge foretatt allerede i begynnelsen av 1660-årene (navn, alder og stand på alle menn bosatt i landet), og i 1701 ble det laget et manntall som omfattet de fleste menn, men den første registrering i Norden som kan betegnes som en folketelling, ble holdt på Island i 1703.

På 1800-tallet ble folketellinger mer og mer vanlig i flere land, som et viktig ledd i statens administrasjon. Folketellingsmetodene ble etter hvert bedre, og mengden av data som ble samlet inn, ble større.

Først etter andre verdenskrig har folketellinger blitt utført i områder der man tidligere bare hadde usikre anslag for folkemengden. Særlig betydningsfulle var de tellingene som ble utført i Kina i 1953 og i Sovjetunionen i 1959.

Flertallet av verdens land kan nå vise til folketellinger gjennom 1990-årene og 2000-tallet som kilde til opplysninger om folketall og kjennetegn ved befolkningen.

Folketellingene i Norge

Første fullstendige folketelling i Norge fant sted i 1769. Denne inneholdt ingen navn, men var summariske oversikter over befolkningen i de enkelte prestegjeld.

De neste tellingene ble holdt i 1801 og 1815, og senere var det folketelling i Norge regelmessig hvert tiende år frem til 1875. Fra 1865 ble det stilt flere spørsmål enn tidligere, blant annet om fødested.

Fra 1890 (egentlig 1891) har vi hatt folketellinger hvert tiende år frem til 1990. 1940-tellingen ble riktignok erstattet med en folketelling i 1946 på grunn av krigen. I 1990 var folketellingen fullstendig i kommuner med mindre enn 6000 innbyggere; i de større kommunene ble det holdt en utvalgstelling. Det ble altså gjennomført 10 folketellinger i Norge på 1900-tallet.

Da Norge i 1964 fikk et sentralt folkeregister, ble det mulig å produsere detaljert statistikk over hele befolkningen flere ganger i året. Dermed har også folketellingene fått en annen rolle. Mange personopplysninger blir nå hentet ut av slike administrative registre. Ved tellingene i 1980 og 1990 gjaldt spørsmålene på folketellingsskjemaene mest sysselsetting og yrke, arbeidsreiser, sammensetning av husholdninger, boliger og boforhold. Opplysninger om kjønn, alder, ekteskapelig status, familietilknytning, statsborgerskap og bosted ble hentet fra det sentrale personregisteret, mens opplysninger om utdannelse og inntektsforhold ble tilført tellingsmaterialet fra andre registre.

Folke- og boligtellingen i 1990 var ikke fullstendig; opplysninger som ikke kunne hentes fra sentrale registre, ble beregnet på grunnlag av et representativt utvalg som i gjennomsnitt for landet utgjorde 28 prosent av befolkningen. Tellingen 3. november 2001 var den siste folke- og boligtellingen i Norge som baserte seg på at folk skulle fylle ut et skjema. Dette var først og fremst en boligtelling, og i løpet av høsten 2001 fikk alle boliger i Norge sin egen adresse. I og med denne tellingen er registrene blitt så oppdaterte og fullstendige at det heretter kan lages statistikk direkte fra dem. Folketellingene i tradisjonell forstand er dermed blitt historie i Norge.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg