Merseyside, storbyområde (metropolitan county) i Storbritannia, nordvestlige England, ved elven Merseys munning i Irskesjøen med Liverpool på den ene siden og Birkenhead og Wallasey på den andre. Opprettet 1974, består av deler av grevskapene Lancashire og Cheshire; 645 km2 med 1,4 mill. innb. (2004). Merseyside har gjennomgått betydelig omstrukturering av næringslivet i forbindelse med nedgang i de tradisjonelt viktige havne- og industrivirksomhetene.