Samveldelekene, idrettsarrangement etter mønster av de olympiske leker, åpent for medlemsland i Samveldet (som i fotball stiller England, Skottland, Wales og Nord-Irland med separate lag). Arrangert første gang i 1930 i Hamilton, Canada (som British Empire Games), siden hvert fjerde år unntatt i 1942 og 1946. Konkurranseprogrammet varierer, men friidrett og svømming er obligatoriske idretter. Beste nasjoner har vært England, Australia og Canada. De 18. samveldeleker ble arrangert i 2006 i Melbourne, Australia. De påfølgende lekene er tenkt holdt i Delhi, India (2010) og Glasgow, Skottland (2014).