Alakol, innsjø i Kasakhstan, øst for Balkhasj; 2080 km2. En av flere avløpsløse og saltholdige steppesjøer langs nordgrensen av Tian Shan-fjellene.