Urial, underart av vestasiatisk muflon, partået klovdyrart i oksefamilien. Villsau med som regel lys brun pels, men kan variere sterkt i farge. Halespeilet er lite synlig. Halen er lang og tynn. Bukkene har hvitaktig skjegg og en lys, langhåret krage. Hornene er forholdsvis lette. Kroppsvekt 36–87 kg, skulderhøyde 88–100 cm. Forekommer i fjellområder, særlig i svakt kupert terreng og ørken. Utbredt fra Kashmir til Iran og Kasakhstan. Regnes ofte som en egen art.