Kirgisisk, språk som hører til den tyrkiske språkfamilien. Tales av ca. 3 mill., i det alt vesentlige i Kirgisistan. Kirgisisk er forholdsvis nært beslektet med kasakhisk og usbekisk. Språket har en forholdsvis kort tradisjon som skriftspråk. Latinsk alfabet ble innført som erstatning for det arabiske i 1926. I 1937–40 ble dette erstattet av det kyrilliske. I senere år har det vært en sterk bevegelse for gjeninnføring av det latinske alfabetet.