Ved siden av en rik og levende folkediktning er kasakhisk litteratur kjennetegnet av en sterk orientering mot russisk litteratur og åndsliv. Den mest kjente eldre dikteren, Abay (1845–1905), er blitt kalt «steppens Goethe». De betydeligste forfatterne fra 1900-tallet er Seken Seyfullin (1894–1938), Sabit Muqanov (1900–73) og Muxtar Avesov (1897–1961), som alle er kjent for sine historiske romaner. Avesovs roman Abay galo (1942–56) omhandler nasjonaldikteren Abays liv. Et sentralt tema i litteraturen etter 1990 er oppgjøret med sovjettiden og spesielt stalinismen.