Kasakhstan har 11-årig gratis og obligatorisk skole fra barna er 7 år gamle. Barneskolen er 4-årig og ungdomsskolen 7-årig (5 + 2). I 2000 gikk 89 % av barna i barneskolen. Etter grunnskolen kan elevene fortsette i videregående skole. Det har vært lagt stor vekt på å bygge ut høyere utdanning. 2002/03 hadde landet 177 høyere utdanningsinstitusjoner. En stor andel av ungdommen med russisk bakgrunn velger å ta sin høyere utdanning i Russland. Analfabetismen anslås til ca. 1,5 % (1999).