Usbekisk, tyrkisk språk som tales av ca. 20 mill. hovedsakelig i Usbekistan, hvor det er offisielt språk, Tadsjikistan og Afghanistan. Det er sterkt påvirket i grammatikk og ordforråd av persisk, og skriftspråket har bl.a. mistet vokalharmonien. I det tidligere Sovjetunionen ble usbekisk skrevet med det kyrilliske alfabetet; i Usbekistan skrives det fra 1993 med det latinske alfabetet.