Kasakhisk, språk som hører til den tyrkiske språkfamilien. Det er offisielt språk i Kasakhstan og snakkes av ca. 9 mill., hvorav 6,5 mill. i Kasakhstan og ca. 1 mill. i Kina. Kasakhisk er forholdsvis nært beslektet med kirgisisk og usbekisk. En dialekt av kasakhisk er karakalpakisk, som tales av ca. 450 000 og er skriftspråk i den autonome republikken Karakalpakia i Usbekistan. Fra midten av 1600-tallet var tatarisk kultur og språk svært dominerende i muslimske deler av Sentral-Asia. Tatarisk ble til dels, ved siden av russisk, brukt som skriftspråk inntil et kasakhisk skriftspråk med arabiske bokstaver ble utviklet rundt 1910. Latinsk alfabet ble innført 1929 og kyrillisk alfabet 1938. Fra 1990-årene har det vært arbeidet for å gjeninnføre det latinske alfabetet.