Domra, eldre russisk folkeinstrument av lutt-typen, med lang hals og tre eller fire strenger. Gikk ut av bruk på 1600-tallet, men er senere tatt i bruk igjen. Spilles med plekter.