Khan, kan, fyrstetittel hos mongoler, tatarer, seldsjukker, osmaner, noe lavere enn khagan. En khans rike kalles ofte khanat.