Uigurer, folk av tyrkisk avstamning som på 700-tallet evt. slo seg ned i Mongolia. Deres rike ble i 840 styrtet av kirgiserne, og uigurene utvandret til Kansu og Øst-Turkestan, der de dannet nye samfunn som bestod frem til den mongolske invasjonen på 1200-tallet. Utgravninger på begynnelsen av 1900-tallet vitner om en rik kultur, og bevarte håndskrifter har gitt interessante innblikk i folkets historie. I dag bor uigurene særlig i Kina, i det autonome området Xinjiang Uygur, hvor de teller i overkant av 8 millioner (2006), og i Usbekistan, hvor de teller ca. 200 000. Jordbruk er hovednæring, og befolkningen er hovedsakelig muslimer. Se også uigurisk.