Vegetasjonen utgjøres for det meste av gresstepper i nord og halvørken i sør. På fjellskråningene er det noe barskog med furu- og edelgranarter.