Etter forfatningen av 1995, senest revidert i 2007, er Kasakhstan en enhetsstatlig, sekulær, presidentstyrt og formelt demokratisk republikk. Presidenten er både statsoverhode, militær øverstkommanderende og den reelle regjeringssjef; han velges i allmenne valg for sju år (endret til fem år med virkning fra 2012). Regjeringen utnevnes av og er ansvarlig overfor presidenten, som også utnevner andre sentrale embetsmenn. Lovgivende makt er lagt til parlamentet, bestående av et senat og et annetkammer (Mazhilis). Senatet har 47 medlemmer, hvorav 32 – to fra hver av landets 14 regioner og to byområder – velges av regionale valgmannskorps for seks år, slik at halvparten er på valg hvert tredje år; de øvrige 15 medlemmer utnevnes av presidenten. Annetkammeret har 107 medlemmer, hvorav 98 valgt i direkte valg for fem år på partilister etter forholdstallsmetoden; ni medlemmer velges av en forsamling på 350 medlemmer som representerer landets nasjonale minoriteter. Partiet Nur Otan (Fedrelandets lys), som støtter president Nasarbajev, fikk alle de 98 direkte valgte plassene ved valget i 2007. Et konstitusjonelt råd skal se til at forfatningen blir etterlevd på en riktig måte; men presidenten kan nedlegge veto mot rådets dommer.

Siden 1989 har landets politikk vært preget av Nursultan Nasarbajev. Han ble i 1989 førstesekretær i kommunistpartiet og i 1991 den første president i det uavhengige Kasakhstan. Hans styre er etter hvert blitt mer autoritært, og grunnloven fra 1995 har lagt forholdene til rette for et sterkt presidentstyre etter fransk (gaullistisk) forbilde.

Administrativt er landet delt inn i 14 regioner (akimat) og tre byområder. Ett av byområdene, Bajkonur, er utleid til Russland frem til 2050; her ligger det russiske (tidligere sovjetiske) romfartssenteret. Regionenes selvstyre er nokså begrenset.

Rettsvesenet, som etter forfatningen skal være uavhengig, ledes av en høyesterett med 44 dommere. Dommerne både i denne retten og i de lavere retter utnevnes av presidenten. Utnevnelsene til høyesterett skal godkjennes av parlamentet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.