Kasakhstans geografi

Kasakhstan er en republikk og innlandsstat i Asia som grenser til Russland i nord, Kina i øst, og Kirgisistan og Usbekistan i sør. Den største folkegruppen er kasakher. Det bor også en stor gruppe russere i Kasakhstan, i tillegg til en rekke andre minoriteter. Kaskahstan har den største økonomien av den sentralasiatiske landene, hovedsaklig på grunn av utvinning av olje. Hele artikkelen