Kasakhstan er en republikk og innlandsstat i Asia som grenser til Russland i nord, Kina i øst, Kirgisistan og Usbekistan i sør og Turkmenistan helt i sørvest. Den største folkegruppen er kasakher. Det bor også en stor gruppe russere i Kasakhstan, i tillegg til en rekke andre minoriteter. Kasakhstan har den største økonomien av de sentralasiatiske landene, hovedsakelig på grunn av utvinning av olje. Hele artikkelen