Økonomi og næringsliv i Kasakhstan

Økonomisk aktivitet.

Av /Store norske leksikon ※.

Karachaganak, som ligger nordvest i landet, er et av verdens største olje-, gass- og kondensatfelt. Feltet dekker rundt 280 km2 og inneholder over 1200 millioner tonn olje og kondensat og 135 trillioner kubikkmeter gass. Olje- og gassreservene i Kasakhstan er enorme, men det er uvisst om vanlige folk vil nyte godt av oljerikdommen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Kasakhstan har den sterkeste økonomien i Sentral-Asia, og økonomien er i stor grad drevet av fossile brennstoff. Landet har rike naturressurser og store reserver av olje, gass og kull. I tillegg er Kasakhstan en stor produsent av andre mineraler, som uran, kobber og sink.

Landbruket er også en viktig del av økonomien. Kjøtt og hvete er viktige eksportvarer. Fordi landet er såpass avhengig av råvareproduksjon, har regjeringen investert mye i å skape et bredere næringsliv, med satsinger på legemidler, petrokjemisk industri og telekommunikasjon.

Historisk bakgrunn

Etter Sovjetunionens oppløsning i 1991 fikk Kasakhstan betydelige omstillingsproblemer og økonomisk tilbakegang. Landet har privatisert 60 prosent av den statlige industrien og meldt seg inn i Det internasjonale valutafond og Verdensbanken. Kasakhstan har åpnet opp for moderate markedsreformer med sterke innslag av statlig styring. Et privatiseringsprogram ble vedtatt i april 1994. Vel halvparten av all statlig eiendom er privatisert. Svært ofte utgår de nye eierne fra den gamle sovjetiske makteliten.

Som i de andre tidligere sovjetrepublikkene har planøkonomiens sammenbrudd ført til et kraftig produksjonsfall. Da den felles rubelsonen brøt sammen høsten 1993, innførte Kasakhstan sin egen valuta, tenge. Dens verdi falt i løpet av 1994 til en sjettedel av sin opprinnelige kurs i forhold til den russiske rubelen.

Etter midlertidig oppgang fra 1995 fikk den russiske finanskrisen i 1998 svært negative følger. Våren 1999 så regjeringen seg nødt til å la tenge-valutaen flyte. Takket være sterkt økende oljeeksport fikk økonomien et markant oppsving fra tusenårsskiftet. Økonomien er fortsatt følsom for svingninger i konjunkturene i Russland. Store funn av olje og naturgass gjør utsiktene lyse på lengre sikt. På grunn av oljen har Kasakhstan trukket til seg større utenlandske investeringer per innbygger enn noen tidligere sovjetrepublikk. Utbredt korrupsjon, komplisert byråkrati og et svakt utviklet rettsvesen har imidlertid virket avskrekkende på utenlandske interessenter.

Bergverk og energi

Kasakhstan har betydelige olje og gassreserver, sannsynligvis mer enn 30 milliarder fat oljeekvivalenter per 2018. De største feltene er Kasjagan, Tengiz og Karatsjaganak i Det kaspiske hav utenfor det vestlige Kasakhstan. I 2018 produserte Kasakhstan 1,8 millioner fat olje per dag. Landet anslås å ha verdens tolvte største forekomster, og de største forekomstene i Det kaspiske hav.

Kasakhstans gjennombrudd som oljeeksportør kom i 2001 med åpningen av en rørledning fra Tengiz til den russiske svartehavshavnen Novorossijsk.

Kasakhstan har også veldige mineralreserver, og kullfeltene ved Karaganda, Turgay, Maykuben og Ekibastus hørte til de viktigste i det tidligere Sovjetunionen. Bergverksdrift står for 2 prosent av sysselsettingen.

I 2016 var Kasakhstans produksjon av elektrisk energi 106 TWh. Kull er den viktigste energikilden, og utgjorde 66,5 prosent av produsert elektrisitet. Gasskraft bidro med 21 prosent, mens 11,5 prosent kom fra vannkraft. Praktisk talt alle statlige kraftselskaper ble omdannet til privateide aksjeselskaper i perioden 1996–2002.

Jordbruk, fiske

De rike fiskeriene i Aralsjøen er ødelagt, og ørken har erstattet fiskebankene. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Kasakherne har tradisjonelt levd mest av husdyrhold, og oppdrett av sau, geit, svin og storfe har fortsatt stor økonomisk betydning. Dyrking av korn og industrivekster som for eksempel bomull, spiller imidlertid større rolle enn husdyrholdet, men dette jordbruket er avhengig av kunstig vanning. Det dyrkes hvete, bygg, ris, bomull, sukkerbeter, vindruer, frukt, tobakk og grønnsaker i kunstvannede oaser. Svartjordsbeltet i nordlige Kasakhstan er det viktigste korndyrkingsområdet, og stod for 10–15 prosent av Sovjetunionens hvetehøst. Den storstilte økningen av dyrkningsarealet som ble igangsatt i 1950-årene, har imidlertid skapt alvorlige økologiske problemer, blant annet økt jorderosjon.

Hvete dyrkes fortsatt på over halvparten av all åkermark. Ved selvstendigheten ble det sagt at det statlige kollektivjordbruket skulle privatisertes. Ved tusenårsskiftet var cirka 90 prosent av statskollektivene overført til private eiere, for en stor del organisert som private kollektiver eller aksjeselskaper. I 2008 svarte jordbruket for 32,2 prosent av sysselsettingen og 5,8 prosent av BNP.

I Det kaspiske hav fiskes stør, som gir «russisk» kaviar, men overbeskatning truer bestanden. Inntil 1970-årene var det fiske også i Aralsjøen, men etter hvert som sjøen minker og saltgehalten øker, er nesten all fisk forsvunnet. Aralsjøen er siden 1970-årene krympet til under halvparten og vannmengden til en firedel.

Industri

Som sovjetrepublikk ble Kasakhstan sterkt industrialisert, og republikken inntok tredjeplassen blant industrirepublikkene i det tidligere SSSR. Industrien domineres av tungindustri basert på lokale råvarer. Viktige industriprodukter er blant annet produkter av jern og stål, metallurgiske produkter, verksted- og kjemiske produkter, i tillegg til vaskemaskiner og kjøleskap. Det meste av Kasakhstans industripotensial er konsentrert rundt gruvene ved Karaganda i nordøst og oljefeltene ved Det kaspiske hav. Tilvirkningsindustrien stod i 2003 for rundt 10 prosent av sysselsettingen og 15,9 prosent av BNP.

Utenrikshandel

I følge Verdensbanken utgjorde internasjonal handel 62,8 prosent av Kasakhstans BNP i 2018. Kasakhstan eksporterer særlig råvarer som olje, petroleumsprodukter, kull og jern, samt varer som korn, ull og kjøtt. Kasakhstan inngår i Den eurasiske tollunion som ble opprettet i 2010 og som sikrer at det ikke er toll på varer mellom de fem medlemslandene Kasakhstan, Russland, Hviterussland, Armenia og Kirgisistan og setter en felles tariff på varer som importeres til området utenfra, som for eksempel fra Den europeiske union. I 2015 ble tollunionen inkorporert som del av Den eurasiske økonomiske union med de samme medlemslandene. De fem medlemslandene forhandler som en felles blokk med Verdens handelsorganisasjon.

Viktigste eksportvarer er råvarer; varer fra landbruket, og siden 2001 petroleumsprodukter i sterkt stigende grad. Kasakhstans viktigste handelspartnere er først og fremst SUS-landene, men landet har også handelsforbindelser med blant annet Kina og USA.

Samferdsel

På grunn av landets store utstrekning er det store områder som er vanskelig tilgjengelige. Jernbanene har spilt en viktig rolle i republikkens økonomiske utvikling, men er best utbygd i retning nord–sør, uten tverrgående linjer. Jernbanenettet er totalt om lag 13 700 kilometer. De viktigste linjene er Turksib-banen, som knytter det sentralasiatiske nettet sammen med Transsibirske jernbane via Almaty og Semipalatinsk, og Transkasakh-linjen. I 1991 åpnet en ny internasjonal jernbaneforbindelse mellom Drusjba (øst i Kasakhstan) og Alataw Shankou i Xinjiang, Kina. I 1994 ble det startet ekspressforbindelse mellom Almaty og Nukus (Usbekistan). Byggingen av 100 kilometers jernbane fra Almaty til Issyk-Kul i Kirgisistan begynte i 2004.

Det totale veinettet er cirka 91 563 kilometer, hvorav cirka 70 prosent er asfaltert. Kasakhstan har veiforbindelse til Russland, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Kina.

Det nasjonale flyselskapet er Air Astana, som har bygget seg opp til et viktig regionalt flyselskap med ruter i hele regionen og mellom Kasakhstan, Europa og Asia.

Turisme

Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Turistnæringen er underutviklet. Kasakhstan mottok 6,5 millioner turister i 2016. Kasakhstanske myndigheter har introdusert «Tourism Industry Development Plan 2020», som tar sikte på å utvikle næringen i landet og tiltrekke flere turister. Kasakhstan ligger i skjæringspunktet mellom Europa og Asia, med mange historiske minnesmerker langs Silkeveien og andre gamle handelsveier. Almaty har den berømte skøytebanen Medeo, og i fjellene utenfor ligger et populært vintersportssted, Tsjimbulak.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg