Jazz er ei verdsfemnande musikkform med opphav i afrikansk-amerikansk musikk frå slutten av 1800-talet. Jazz kjenneteiknast av stor personleg uttrykksfridom og at improvisasjon er eit berande element. Hele artikkelen

Ny artikkel