Norske jazzutøvere og -ensembler, 1980 til idag

Jazz er ein verdsfemnande musikkform med opphav i svart amerikansk musikk frå slutten av 1800-talet. Som globalt fenomen rommar jazz ein stor variasjon av musikalske utøvingspraksisar forma av lokale sosiale og kulturelle kontekstar. Sjølv om musikkformen har ekspandert både geografisk og stilistisk fram til i dag, vil jazzmusikarar ofte rå over eit sett med felles musikalske konvensjonar som gjer improvisert samspel mogleg. Hele artikkelen

Ny artikkel