Jazz

Jazz er ei fellesnemning for den nye, improviserte musikken som oppstod i USA frå rundt 1915. Musikkforma har opp til i dag gått gjennom ei rask og omfattande utvikling, og omfattar ei lang rekkje stilartar. Eit fellestrekk er ein levande rytmisk puls, sterke innslag av improvisasjon og stor fridom for utøvaren når det gjeld instrumenttone og spelemåte. Hele artikkelen