Sigurd Ulveseth, norsk jazzmusiker, bassist. Aktiv i ulike grupper i Bergen fra slutten av 1970-årene, bl.a. Olav Dale kvartett (1980–81), Dag Arnesen kvintett (1988–89), Knut Kristiansens Night and Day (fra 1985), Dag Arnesens Ipanema og Northwest. Siden 1993 har han ledet egne grupper i tillegg til å gjøre seg gjeldende i en rekke ulike sammenhenger. Album under eget navn To Wisdom, the Prize (1995), Infant Eyes (1997) og I Wish I Knew (2001). Ulveseth ble tildelt Vossa Jazzprisen 1998.