Søyr, norsk jazzorkester med en kontinuerlig eksperimentell profil, etablert 1976; vanligvis bestående av 9–10 musikere. Frem til midten av 1980-årene bestod orkesteret i hovedsak av trønderske utøvere, etter den tid har det hatt basis i Oslo. Leder og drivkraft har hele tiden vært Torgrim Sollid; blant andre som har vært med, kan nevnes Bjørn Alterhaug, John Pål Inderberg, Tove Karoline Knutsen, Rune Klakegg, Rob Waring, Elin Rosseland, Eldbjørg Raknes, Morten Halle og Vidar Johansen. Utgangspunkt for musikken var de første årene folkemusikk fra Østerdalen, senere har man bl.a. benyttet impulser fra komponert samtidsmusikk, samarbeidet med lyrikere og anvendt visuelle virkemidler. Album f.eks. Bussene lengter hjem (1994), Med kjøtt og kjærlighet (1997) og Alene hjemme (2001).