Vestfold - industri

Vestfold har historisk vært et maritimt fylke; fra vikingtid via hvalfangst til dagens leverandørindustri innen subsea, olje og gass.

Mange av dagens bedrifter har røtter i den maritime industrien, men også helt ny industri har funnet sitt fotfeste i Vestfold, særlig innen engineering, elektronikk, mikro/nano-teknologi og vannbehandling. I tillegg er bygg- og anleggsbransjen stor. I Vestfold er det også tyngre aktører innen næringsmiddelindustrien. Det skyldes i stor grad nærheten til en del av landets beste matjord og dyktige bønder.

I januar 2016 var det registrert 25 468 bedrifter i Vestfold, hvorav 16 478 enkeltmannsforetak. Kun 18 bedrifter hadde mer enn 200 ansatte. Statistikken over sysselsettingen innen industri og bergverksdrift er fra 2013. Da var det sysselsatt 13 120 i industri og bergverksdrift, fordelt på 1 069 bedrifter.

De viktigste sektorene (antall sysselsatte i 2013 i parentes):

  • nærings-, drikkevare- og tobakksindustri (2 743)
  • data- og elektrisk utstyrsindustri (2 228 )
  • metallvareindustri (1 791)
  • oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk indukstri (1 576)

Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR), som eies av sju av fylkets kommuner, er eierkommunenes forlengete arm innen renovasjonsområdet. Kommunene som eier VESAR er Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Re, Sandefjord og Tønsberg. Selskapet drifter fem gjenvinningsstasjoner og 22 miljøstasjoner på vegne av eierkommunene. Målsettingen i selskapets strategiplan er 70 prosent materialgjenvinning i løpet av 2020.

Vestfold er landets femte største eksportfylke. De største varegruppene er petroleumsprodukter, Larvikitt og høyteknologi industriprodukter. Lønnsomheten over tid er litt under landsgjennomsnittet, arbeidsløsheten er litt over landsgjennomsnittet, og også verdiskaping per sysselsatt ligger lavt sammenliknet med andre regioner.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg