Faktaboks

Landareal
100 km² km²
Innbyggertall
26 676
Administrasjonssenter
Borgheim

Færder kommune i Vestfold fylke omfatter de tidligere kommunene Nøtterøy og Tjøme. Sammenslåingen ble besluttet i 2016 med virkning fra 1. januar 2018.

Kommunen består av 653 større og mindre øyer og holmer i Oslofjorden og sør for Tønsberg. I vest grenser kommunen til Tønsbergfjorden. Størstedelen av øya Nøtterøy er en del av Færder kommune, den nordlige delen av øya tilhører Tønsberg. Den nest største øya er Tjøme. Andre større øyer er Hvasser, Brøtsø, Føynland, Bjerkøy, Søndre og Nordre Årøy, Hvaløy, Bolærne og Gåsøy i Oslofjorden, samt Veierland og Hui i Tønsbergfjorden.

Natur

Verdens Ende av . CC BY SA 3.0

Berggrunnen består av monzonittiske bergarter fra permtiden (grå til blågrå larvikitt, stedvis omdannet til rødbrun tønsbergitt) med enkelte mindre partier av pegmatitt (som kan ha edelstensutviklet feltspat/månesten) og diabas. Løsmassene består av morene-, sand- og leirjord. Landskapet er småkupert. Høyeste punkt på øya Nøtterøy er Vetan (100 meter over havet) og høyeste punkt på øya Tjøme er gravrøysene Herkelås (80 meter over havet). Langs sjøen og andre steder der fjellet er bart, er det store, tydelige skuringsmerker fra siste istid.

Kommunen har én nasjonalpark: Færder nasjonalpark og følgende tolv naturvernområder:

 • Naturreservatene Kvitskjærene, Langskjærene og Pirana
 • Biotopvernområdene Saltbuskjær, Gryteskjær, Torskerumpa, Kausen, Glomsteinskjær og Grøtterødskjær
 • Landskapsvernområdene Rød-Dirhue og Storemyr-Fagerbakken
 • Plante- og dyrefredningsområdet Sønstegård

I kommunen er det fire naturminner:

 • Skjerpeeika og Torødeika som ble fredet i henholdsvis i 1956 og 1964
 • Kysteika på Foynland som ble fredet i 1964
 • Lindetrær og et stort frittstående bøketre på Lindhøy som ble fredet i 1970

Bosetning

Moutmarka av . CC BY SA 3.0

Av Færders befolkning på 26 676 bor 17 073 i tettstedet Tønsberg (2016). Tettbebyggelsen Borgheim er administrasjonssenter. I kommunen er det fem tettsteder (innbyggere i 2016): Tjøme (2925), Årøysund (1636), Hvasser (482), Kjøpmannskjær (442) og Glomstein (428). I tillegg til de fastboende bor det i sommermånedene vel 15 000 mennesker i hytter, sommerhus og lignende.

Næringsliv

Av industrien er verkstedindustri, næringsmiddel- og kjemisk industri viktigst. Rheinmetall Norway AS, tidligere kjent som Vinghøg AS på Duken er kommunens største arbeidsplass. Innen jordbruket merkes særlig hagebruket. Færder er blant landets betydeligste kommuner når det gjelder dyrking av grønnsaker på friland og blomster. Størstedelen av jordbruksarealet nyttes imidlertid til korndyrking. Færder er Vestfolds viktigste fiskerikommune etter ilandbrakt fangst. Fangsten er variert, men skalldyr betyr mest. Det er et fiskemottak på Hvasser (Sandøsund).

Mer enn halvparten av de sysselsatte med bosted i kommunen er utpendlere. Færder er dermed den kommunen i fylket som har den største andelen av utpendlere, og flesteparten av disse arbeider i Tønsberg.

Kommunen, og spesielt øya Tjøme, har betydelig turisttrafikk om sommeren. Foruten et stort antall hytter har Tjøme ett hotell og flere pensjonater og campingplasser. Hyttene har lagt beslag på store strandstrekninger og ligger også innimellom den faste bosetningen.

Øyene, som er ukeavis for Færder, hadde i 2016 et opplag på 3473.

Samferdsel

Kommunen har et godt utbygd veinett. Fylkesvei 308 kommer fra E18 (Barkåker) via Tønsberg og går over Vrengen bru til Verdens ende på øya Tjøme. Den eksisterende broen er fra 1981, og erstattet en hengebro som ble åpnet av kong Haakon VII i 1932. Det er en klaffebro over Steinskanalen til Tønsberg. Langs østkysten går fylkesvei 309 Tønsberg–Årøysund. Det er veiforbindelse fra Tjøme via bro til Brøtsø og Hvasser. Det er daglig fergeforbindelse mellom Tenvik, Vestgården og Tangen (Færder) og Engø (Sandefjord). Hver onsdag, fredag, lørdag og søndag fra påske til oktober er det hurtigbåt mellom Tønsberg, Østre Bolærne og Vestre Bolærne.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Færder hører til Sør-Øst politidistrikt, Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Vestfold regionråd sammen med Holmestrand, Horten, Larvik, Re, Sandefjord og Tønsberg.

På Hvasser ligger losstasjonen for Ytre Oslofjord. Luftforsvarets kontroll- og varslingsanlegg på Mågerø ble formelt nedlagt 1. august 2016. Virksomheten er videreført på Reitan og Sørreisa.

Nøtterøy kommune tilsvarer de fem soknene Hvasser, Nøtterøy, Teie, Tjøme og Torød i Tønsberg domprosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte de tidligere kommunene Nøtterøy og Tjøme til Jarlsberg fogderi i Jarlsberg og Larviks amt.

I 2016 ble Nøtterøy og Tjøme kommuner enige om å slå seg sammen til Færder kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble besluttet i statsråd 18. mars 2016 med virkning fra 1. januar 2018.

Delområder og grunnkretser i Færder

For statistiske formål er Færder kommune (per 2016) inndelt i åtte delområder med til sammen 46 grunnkretser:

 • Teie: Munkerekken nord, Teie, Fjellveien, Munkerekken syd
 • Rosanes: Rosanes, Smidsrød
 • Borgheim: Vestskogen, Vestskogen sentrum, Labakken, Herstad, Borgheim, Stangeby
 • Føynland: Ekenes, Føynland, Myra
 • Bergan: Vollen, Nesbryggen, Duken, Skallestad, Hårkollen
 • Torød: Strengsdal, Oterbekk, Årøysund, Torød, Buerstad
 • Brattås: Øra, Skjerve, Anildrød, Kjærgrav, Kjøpmannskjær, Tenvik, Brattås, Veierland.
 • Tjøme: Sundene, Holtane, Måkerøy, Grimestad, Hulebakk, Svelvik, Kirkely, Gon, Solvang, Ormelet, Bjørnevåg, Hvasser vest og Hvasser øst.

Historikk og kultur

Moutmarka
Moutmarka av . CC BY SA 3.0

Nøtterøy kirke er en steinkirke fra middelalderen. De eldste deler (vestskipet og tårnfoten) er fra 1100-tallet. Kirken ble utvidet mot øst som korskirke i 1839 og 1883 og restaurert i 1962. Kirken er blant de om lag 360 kirkene i landet hvor det ble holdt valg til RiksforsamlingenEidsvoll i 1814. Tjøme kirke fra 1866 er bygd i granitt og teglstein.

På Føynland ligger seilersenteret Fjærholmen. Dette stedet og en rekke øyer og holmer er sikret av Færder og Tønsberg kommuner, samt Oslofjordens Friluftsråd for allmennhetens friluftsliv. Store områder på øya Tjøme er sikret som friareal. Dette gjelder blant annet Moutmarka og Mostranda vest og nordvest for Verdens Ende, flere strender på Hvasser og en rekke holmer, herunder Ildverket. En del av eiendommen Dirhue ved Tjøme sentrum er fredet.

Ved Verdens Ende lengst sør på øya Tjøme ligger Færder nasjonalparksenter, som ble åpnet av dronning Sonja 25. juni 2015. Her er også et vippefyr som ble oppført i 1932, samme år som kong Haakon VII åpnet Vrengen bru.

Øygruppen Bolærne, med Bolærne fort til beskyttelse av Oslofjorden, ble kjøpt av Forsvaret i 1916 og ferdig utbygd i 1971. Anlegget er nedlagt og området er lagt ut til friområde. På øyene var det i perioden 1645–1962 fast bosetning. Det finnes flere oldtidsminner på øyene. I 1820-årene var det steinbrudd der, som leverte stein til byggingen av Det kongelige slott. Ytterst i Oslofjorden ligger Store Færder og Færder fyr.

Kommunevåpenet

Kommunevåpen av . Falt i det fri (Public domain)

Kommunevåpenet som ble vedtatt i 2016, viser en sølv/hvit fokk på blå grunn.

Kart

Færder.
Kommunekart av . NLOD (Norsk lisens for offentlige data)

Eksterne lenker

Litteratur

 • Berg, Lorens: Nøtterø: en bygdebok, 1922, Finn boken
 • Berg, Lorens: Tjømø: en bygdebok, 1920, Finn boken
 • Paulsen, Helge: Nøtterøy: 1800-årene, 1986, isbn 82-991504-1-8, Finn boken
 • Paulsen, Helge: Nøtterøy inn i 1900-årene, 2003, isbn 82-991504-3-4, Finn boken
 • Unneberg, Sigurd H.: Nøtterøy: gårds- og slektshistorie, 1971, 2 b.

Kommentarer (4)

skrev Sten Lundbo

Jostein Nilsen. Takk for din melding, som jeg videreformidler til redaksjonen. Mvh Sten Lundbo

skrev Sten Lundbo

Jostein Nilsen. Takk for at du har oppdaget at Færdeer ved en feil er plassert under Drangedal i Telemark. Jeg sender en e-post til redaksjonen om detter i kveld 27. januar. Mvh Sten Lundbp

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg