Eikeren, innsjø på grensen mellom Øvre Eiker kommune i Buskerud og Hof kommune i Vestfold, sørvest for Drammen; 25,7 km2, 19 moh.; inkludert Fiskumvatnet er vannet 29,3 km2. Eikeren med Fiskumvannet er 20 km lang, inntil 2,5 km bred og inntil 158 m dyp. Avløp nordover gjennom Fiskumvatnet og Vestfosselva til Drammenselva ved Hokksund.