Vestfold er et norsk fylke. Vestfold ligger på vestsiden av Oslofjorden og Drammensfjorden, og strekker seg vestover til Langesundsfjorden og åsene vest for Lågendalen. Vestfold er landets minste fylke etter areal, utenom Oslo. Strandlinjen er cirka 980 kilometer, hvorav 350 kilometer på fastlandet og 630 kilometer på de 1407 øyene i skjærgården. Hele artikkelen

Ny artikkel