Vestfold

Vestfold er et fylke i Sør-Norge, som ligger på vestsiden av Oslofjorden og dens arm Drammensfjorden. Detstrekker seg vestover til Langesundsfjorden og åsene vest for Lågendalen. Fylket omfatter den sørligste delen av innsjøen Eikeren i nordvest. I nord og nordvest grenser Vestfold til Buskerud fylke og i vest til Telemark fylke.Stortinget har vedtatt av Vestfold og Telemark skal slås sammen til et fylke 1. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Mæhlum

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 9 kategorier:

  1. Færder
  2. Holmestrand
  3. Horten
  4. Larvik
  5. Re
  6. Sande
  7. Sandefjord
  8. Svelvik
  9. Tønsberg

Inneholder 7 artikler: