Vestfold

Vestfold, fylke i Sør-Norge, ligger på vestsiden av Oslofjorden og dens arm Drammensfjorden og strekker seg vestover til Langesundsfjorden og åsene vest for Lågendalen; fylket omfatter den sørligste delen av innsjøen Eikeren i nordvest. Vestfold grenser i nord og nordvest til Buskerud og i vest til Telemark fylke.Vestfold ble, under navnet Tønsberg og Brunla amt, opprettet ved innføringen av eneveldet først i 1660-årene. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sten Lundbo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 12 kategorier:

 1. Hof
 2. Holmestrand
 3. Horten
 4. Lardal
 5. Larvik
 6. Nøtterøy
 7. Re
 8. Sande
 9. Sandefjord
 10. Svelvik
 11. Tjøme
 12. Tønsberg

Inneholder 8 artikler: