Vestfold

Vestfold er et fylke i Sør-Norge, som ligger på vestsiden av Oslofjorden og dens arm Drammensfjorden. Detstrekker seg vestover til Langesundsfjorden og åsene vest for Lågendalen. Fylket omfatter den sørligste delen av innsjøen Eikeren i nordvest. I nord og nordvest grenser Vestfold til Buskerud fylke og i vest til Telemark fylke.Under navnet Tønsberg og Brunla amt ble Vestfold opprettet ved innføringen av eneveldet først i 1660-årene. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sten Lundbo

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 10 kategorier:

  1. Færder
  2. Holmestrand
  3. Horten
  4. Larvik
  5. Re
  6. Sande
  7. Sandefjord
  8. Svelvik
  9. Tjøme
  10. Tønsberg

Inneholder 8 artikler: