Vestfold var i gammel tid navn på de kystnære områdene i vestre del av Viken, det vil si på vestsiden av Oslofjorden (Foldin), inkludert hele det tidligere Vestfold fylke og området omkring Drammen.

Vestfold er nevnt første gang i en innførsel i de frankiske riksannalene for 813, hvor det heter at to sønner av danekongen Godtfred det året dro med en hær ad Westarfoldam fordi folket der nektet dem lydighet. Samtidig opplyses det at dette var det nordvestligste området i riket deres, og strakte seg mot nordspissen av Britannia. Både dette og beretninger i de islandske fornaldersagaene kan tyde på at Vestfold-navnet så vel som navnet Viken opprinnelig ble brukt også om kyststrekningen videre sørvestover fra Langesundsfjorden, kanskje helt til Lindesnes.

Navnet må helst være satt av folk som holdt til på østsiden av Oslofjorden, kanskje av daner som ekspanderte oppover langs den nåværende svenske vestkysten og nordover og vestover i det senere norske landskapet Viken på 700-tallet. Det tilsvarende navnet Østfold er ikke belagt før i 1543. Navnet Østfold er derfor trolig dannet senere som en analogi til det eldgamle Vestfold-navnet, og var lite brukt helt til Smålenenes amt ble døpt om til Østfold fylke fra 1919 i forbindelse med den store fornorskningen av navn på administrative enheter som ble satt i gang etter 1905.

Etter at rikskongedømmet utover i kristen middelalder øyensynlig innarbeidet fylkesinndelingen østafjells etter mønster fra Vestlandet og Trøndelag, nevnes Vestfold og Agder som egne fylker (til dels både Agder og Aust-Agder. Også «Grenlands fylke» forekommer, men både alderen og statusen er uklar. I senmiddelalderen ble navnet Grenland brukt annerledes enn i dag; det betegnet bygdene rundt Norsjø i dagens Midt-Telemark. Vestfold-navnet kan ennå lenge ha inkludert kystområdene helt sør til grensen mot Aust-Agder.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Gustav Indrebø: Fylke og fylkesnamn. Bergens Museums Årbok 1931. Historisk-antikvarisk rekke nr. 1
  • Ellen Anne Pedersen, Frans-Arne Stylegar og Per G. Norseng: Øst for Folden (Østfolds historie bind 1). Sarpsborg 2003: 382-392, 403-410 med videre henvisninger.

Kommentarer (3)

skrev Ellie Mäkelä

Eg føreslår at du omformulerer setninga "inkludert hele nåværende Vestfold fylke og nedre deler av Buskerud fylke." Ho kan lett misforståast, og kan få lesaren til å tru at Hurum og Røyken var del av Vestfold. Eg trur administrativt så finst distriktet "Nedre Buskerud", som inkluderer Hurum og Røyken, men ekskluderer Kongsberg. Kva trur du er den beste løysninga for dette?

svarte Per G. Norseng

Du har opplagt et godt poeng her - jeg ha valgt en litt for enkel løsning. Det er mulig jeg kunne skrive "inkludert hele nåværende Vestfold fylke og sørvestre deler av Buskerud fylke", for å gjøre det like enkelt, men likevel noe mer presist. Eller alternativt: "(...) og nedre del av Buskerud fylke vest for Drammensfjorden og Drammensvassdraget." Har du synspunkter på dette? Vennlig hilsen, Per

svarte Ellie Mäkelä

Eg synest den fyrste er best - det andre alternative påkrever at lesaren har over gjennomsnittet høg kunnskap om geografien i Buskerud. Takk for innspel!

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg