Langesundsfjorden er en fjord på grensen mellom kommunene Bamble og Porsgrunn, Telemark. Langesundsfjorden fortsetter i Brevikfjorden eller Strømmen og nord for Brevik i Frierfjorden, som utgjør skipsleia inn til Grenlandsområdet.