Siljanvassdraget er et vassdrag med utspring ved Skrimfjella i Kongsberg kommune, Buskerud. Vassdraget løper sørover inn i Siljan kommune i Telemark, derfra over grensen til Larvik kommune i Vestfold, gjennom Farrisvatnet og gjennom Larvik ut i Larviksfjorden. Vassdraget er bygd ut med fire kraftstasjoner med et samlet ytelse på 21,4 MW og reguleringer i sju vann.