Havbunnskomplettering, ferdigstilling av petroleumsbrønner med brønnhode og ventiltre på havbunnen. Tradisjonelt har petroleumsproduksjon til havs foregått fra store plattformer som har stått på bunnen. Men etter hvert som petroleumsfelt på stadig større havdyp er blitt utbygd og kravene til kostnadseffektiv utvinning er blitt skjerpet, er havbunnskomplettering blitt mer vanlig. I slike tilfeller installeres brønnhodet med ventiltre på havbunnen og en rørledning forbinder de ulike brønnene med et felles produksjonssted som kan ligge flere mil unna.