Hønefoss

Fra Hønefoss sentrum

av . Begrenset gjenbruk

Hønefoss er gammelt jernbaneknutepunkt. Her passerer godstog på bru over Begna på Roa-Hønefoss-linjen.

av . Begrenset gjenbruk

Hønefoss. 1) Hønefoss kirke. 2) Hønefossen. 3) Riddergården. 4) Jernbanestasjon. 5) Busstasjon. 6) Sykehus, Statens Kartverk, Høgskolen i Buskerud.

Hønefoss av /KF-arkiv ※. NLOD (Norsk lisens for offentlige data)

Hønefoss. Hønefossen med Knut Steens skulptur Oppgangssaga, som symboliserer næringsgrunnlaget tettstedet ble bygd på: tømmeret, vannkraften og de mange sagbrukene. Skulpturen ble først plassert på bybrua i Hønefoss, og ble flyttet til fossen i 1987. Den var en gave fra Hønefoss Sparebank til Ringerike kommune i anledning bankens 100-årsjubileum 1976. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Hønefoss av /NTB Scanpix ※. Gjengitt med tillatelse

Hønefoss, tettsted og administrasjonssenter i Ringerike kommune, Buskerud, 60 km nordvest for Oslo. Hønefoss ligger nord for Tyrifjorden, der Ådalselva (Begna) danner Hønefossen og forener seg med Randselva til Storelva. Bebyggelsen ligger hovedsakelig på sandsletter og terrasser omkring elvene. Bysenteret ligger på landtungen mellom Ådalselva i nord og Storelva i øst og sør.

Faktaboks

Innbyggertall
15 438 (2016)

Som tettbebyggelse vokste stedet antakelig frem med sagbrukene på 1600-tallet. Sagbruksindustrien avtok i de vanskelige årene etter 1814, men i mellomtiden var Hønefoss blitt sentrum for handel og håndverk i bygdene på Ringerike. Byen vokste sterkt i perioden 1875–1920, blant annet som følge av Randsfjordbanens åpning (1868), industriutvikling og kraftutbygging ved fossene i byen og omegnen, og deretter anlegget av Bergensbanen som ble åpnet i 1909.

Follum Fabrikker (Norske Skog) med produksjon av blant annet avispapir, var inntil nedleggelsen i 2012 den dominerende bedriften. Ellers har tettstedet en rekke mindre bedrifter innen verkstedsindustri, særlig maskinindustri og jern- og metallvareindustri, betongvareproduksjon, næringsmiddelindustri og trelast- og trevareindustri. Stort industriområde på Hensmoen ved Ådalselva.

Hønefoss er handels- og servicesentrum for Ringerike, deler av Hadeland og nedre deler av Hallingdal og Valdres. Hønefoss er også skolesenter med flere videregående skoler, Høgskolen i Buskerud med avdeling for økonomisk-administrative fag, pedagogikk og allmenne fag samt folkehøyskole. Her ligger hovedkontoret for Statens kartverk, samt Ringerike sykehus. En rekke militære skoler og øvingsavdelinger holdt i mange år til i omegnen. Alle militærforlegninger med tilhørende utdanningsinstitusjoner er nå nedlagt.

I Hønefoss utkommer dagsavisen Ringerikes Blad. Distriktet har også en lokal, nettbasert nyhetsavis i Ringeriksavisa, samt gratisavisen Ringerike Budstikke som utkommer i papirformat ti ganger i året.

Hønefoss er et kommunikasjonsknutepunkt. Gjennom byen går E 16 (Sandvika–Valdres–Sogn–Bergen), Rv. 35 (Tønsberg–Hokksund–Hadeland–Valdres) og Rv. 7 (Hønefoss–Hallingdal–Bergen). Bergensbanen går gjennom Hønefoss og over Drammen til Oslo; vesentlig godstrafikk over Roa til Oslo.

Riddergården fra 1730-årene (interiør fra siste halvdel av 1800-tallet, fredet 1923) er overtatt av Ringerike Museum, som også har museum i Norderhov gamle prestegård fra 1600-tallet. Ringerike Museum har blant annet også egen geologisk avdeling.

Hønefoss fikk bystatus og ble opprettet som bykommune i 1852. Etter kommunesammenslutningen i 1964 da Hønefoss ble slått sammen med Norderhov, Hole, Tyristrand og Ådal, ble bystatusen overført den nye kommunen Ringerike.

Om navnet, se Hønefossen.

Les mer i Store norske leksikon

  • Andreas Ropeid, 'Hønefoss bys historie', 3 bind, 1952-1968

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg