Faktaboks

Etymologi

Navn etter Hønefossen i Ådalselva; førsteleddet er gårdsnavnet Hønen som er utolket. Det kan muligens være av gudenavnet Hønir. Se ellers Hønefossen

Innbyggertall
16 800 (SSB, 2023)
Landareal
9,1 km²
Tettstedsnummer
2033 Hønefoss
Hønefoss

Hønefoss. Hønefossen med Knut Steens skulptur Oppgangssaga, som symboliserer næringsgrunnlaget tettstedet ble bygd på: tømmeret, vannkraften og de mange sagbrukene. Skulpturen ble først plassert på bybrua i Hønefoss, og ble flyttet til fossen i 1987. Den var en gave fra Hønefoss Sparebank til Ringerike kommune i anledning bankens 100-årsjubileum 1976. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Hønefoss - 07.10.2020

Fra Hønefoss sentrum

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Hønefoss er gammelt jernbaneknutepunkt. Her passerer godstog på bru over Begna på Roa-Hønefoss-linjen.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Hønefoss er et tettsted i Ringerike kommune i Buskerud. Tettstedet er ifølge SSBs definisjon 9,1 km², og har 16 800 innbyggere (2023).

Hønefoss er administrasjonssenter i Ringerike kommune, 60 km nordvest for Oslo. Hønefoss ligger nord for Tyrifjorden, der Ådalselva (Begna) danner Hønefossen og forener seg med Randselva til Storelva. Bebyggelsen ligger hovedsakelig på sandsletter og terrasser omkring elvene. Bysenteret ligger på landtungen mellom Ådalselva i nord og Storelva i øst og sør.

Næringsliv og institusjoner

Follum Fabrikker (Norske Skog) med produksjon av blant annet avispapir, var inntil nedleggelsen i 2012 den dominerende bedriften. Ellers har tettstedet en rekke mindre bedrifter innen verkstedsindustri, særlig maskinindustri og jern- og metallvareindustri, betongvareproduksjon, næringsmiddelindustri og trelast- og trevareindustri. Det er et større industriområde med tilknytning til Randsfjordbanen på Hensmoen ved Ådalselva.

Hønefoss er handels- og servicesentrum for Ringerike, deler av Hadeland og nedre deler av Hallingdal og Valdres. Hønefoss er også skolesenter med flere videregående skoler, folkehøyskole og deler av Høgskolen i Buskerud og Vestfold som i 2016 ble en del av Høgskolen i Sørøst-Norge og i 2018 fikk universitetsstatus som Universitetet i Sørøst-Norge. På Hønefoss er det tilbud i blant annet jus, økonomi og ledelse, samfunnsfag og pedagogiske fag.

På Hønefoss ligger hovedkontoret for Statens kartverk, samt Ringerike sykehus. En rekke militære skoler og øvingsavdelinger holdt i mange år til i omegnen av Hønefoss. Alle disse er nå nedlagt.

I Hønefoss utkommer dagsavisen Ringerikes Blad. Distriktet har også en lokal, nettbasert nyhetsavis i RingeriksAvisa, samt gratisavisen Ringerike Budstikke som utkommer i papirformat ti ganger i året.

Samferdsel

Hønefoss er et kommunikasjonsknutepunkt. Gjennom byen går E16 (Sandvika–Valdres–Sogn–Bergen) med en arm fra Hønefoss over Gardermoen til E6 på Jessheim. Fra Hønefoss går Rv.35 via Hokksund til Tønsberg, og Rv.7 via Hallingdal og Hardangervidda til Hardangerbrua der Rv.13/E16 fører videre til Bergen.

Bergensbanen går gjennom Hønefoss og over Drammen til Oslo; på Bergensbanen over Roa til Oslo går det vesentlig godstrafikk. Hovedforbindelsen Hønefoss–Oslo er med buss ettersom den er adskillig kortere enn jernbanen over både Drammen og Roa. Se ellers Ringeriksbanen.

Historikk

Som tettbebyggelse vokste Hønefoss antakelig frem med sagbrukene på 1600-tallet. Sagbruksindustrien avtok i de vanskelige årene etter 1814, men i mellomtiden var Hønefoss blitt sentrum for handel og håndverk i bygdene på Ringerike. Byen vokste sterkt i perioden 1875–1920, blant annet som følge av åpningen av Randsfjordbanen (1868), industriutvikling og kraftutbygging ved fossene i byen og omegnen, og deretter anlegget av Bergensbanen som ble åpnet i 1909

Riddergården fra 1730-årene (interiør fra siste halvdel av 1800-tallet, fredet 1923) er overtatt av Ringerike Museum, som også har museum i Norderhov gamle prestegård fra 1600-tallet. Ringerike Museum har blant annet også egen geologisk avdeling.

Hønefoss fikk bystatus og ble opprettet som bykommune i 1852 ved utskilling fra Norderhov. Etter kommunesammenslutningen i 1964, da Hønefoss ble slått sammen med Norderhov, Hole, Tyristrand og Ådal, ble bystatusen overført den nye kommunen Ringerike. I 1977 ble Hole igjen egen kommune.

Kart

Hønefoss
Hønefoss
Av /Statens kartverk.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Drange, Sverre: Hus og historie i Hønefoss, 2001
  • Færden, E.M., red.: Hønefoss: byens historie, 1915
  • Ropeid, Andreas, Hønefoss bys historie, 3 bind, 1952-1968
  • Sellæg, Jo.: Hus i Hønefoss : byutvikling, byggeskikk, kulturminner, 2007
  • Østlund, Jan Helge: Med Hønefoss i sentrum, 2002

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg