Karljohansvern
Karljohansvern. De store magasinbygningene huser i dag Marinemuseet og Preus museum.
Av .
Lisens: CC PDM
Karljohansvern, xylografi fra 1865
Xylografi publisert i Skillingsmagasinet 1865 som viser datidens Carl Johans Værn. Citadellet (med flagg), som ikke finnes lenger, er cirka i midten. Videre mot høyre: Verkstedskvartalet og Magasin B og A.
Karljohansvern, xylografi fra 1865
Skillingsmagasinet.
Kart Karljohansvern
Kart over Karljohansvern med dagens hovedanlegg markert, samt noen historisk tilknyttete områder.
Kart Karljohansvern
Av .
Brakkestokkene.
«Brakkestokkene» ble bygget i empirestil som boliger for offiserer, underoffiserer og eventuelt arbeidere ved verftet. Hjørneboligene var betraktelig større enn de andre og var forbeholdt offiserene. På bildet er Brakke B til venstre. Denne ble tegnet av major H. J. Vetlesen og er den eldste bygningen i kvartalet (1829/1832). Brakke A (t.h.) ble oppført som brakke nummer to mer enn ti år senere (1842). Den ble tegnet av daværende sjef ved etablissementet, kaptein F. H. Aubert. Bygningene brukes fremdeles som boliger, men er i dag på sivile hender.
Brakkestokkene.
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Det hvite hus.
To sentrale byggverk på Karljohansvern: Til venstre ser man en del av den ca. 3,3 meter høye Verftsmuren, bygget i flere omganger fra 1850 som skille mot Marinesamfunnsområdet i øst. Til høyre er Det hvite hus. Denne bygningen ble opprinnelig oppført som laboratorium i 1839 og er i dag en av de flotteste gjenværende empire-bygningene på Karljohansvern og dermed i landet.
Det hvite hus.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Karljohansvern er et tidligere marineanlegg i Horten i Vestfold. Karljohansvern har vært både verft, orlogsbase og festning. Anlegget ble etablert som marineverftet Horten Værft i 1819 og overtok som Marinens hovedstasjon fra 1850 da Karljohansvern avløste Fredriksvern i Stavern. Verftet er grunnlaget for Horten som by.

Faktaboks

Uttale
kɑɭjohansvˈæɳ

På Karljohansvern har det vært mer enn 200 år med militær tilstedeværelse, hvor Forsvaret har drevet med avansert militærteknologisk forskning, utvikling og produksjon samt øving. Stedet har derfor stor betydning både forsvarshistorisk og i den nasjonale historien. Forsvaret holder fremdeles til her, men i dag framstår Karljohansvern først og fremst som et område for bolig, næring, rekreasjon og som en veletablert kulturarena. Det er betydelige arkitektoniske kvaliteter knyttet til Karljohansvern.

Historie

Etter unionsinngåelsen med Sverige skulle Norge fortsette å ha eget forsvar. Særlig viktig var kystforsvaret, som var svakt etter 1814, og man trengte blant annet flere større skip. Fredriksvern, Marinens daværende hovedstasjon og -verft, hadde en del ulemper ved seg, særlig for større fartøy. Fredriksvern var også vanskelig å forsvare militært. Horten hadde derimot god plass på land og tilstrekkelig stor og dyp havn også for store skip. Området hadde også en maritim historie som blant annet fergested og gode sjøveisforbindelser.

Verftet

Verftsaktiviteten (se også A/S Horten Verft) var i gang i 1820, og det første skipet, en fregatt, ble sjøsatt i 1828. Utviklingen av selve verftsområdet gikk raskt i begynnelsen, der bedding for nettopp fregatt, kaianlegg og bradbenk var de første elementene som stod ferdig. Oppføring av andre bygninger startet først i 1822. Det var store planer for verftet, planer som gang på gang ble endret og redusert, i mange tilfeller på grunn av betydelige budsjettsprekker. I 1841 gikk det så langt at det var reell fare for riksrett mot de ansvarlige ministrene.

Det var stort behov for boliger, og planlegging av en større garnisonsby kom i gang omkring 1830. Første murbrakke i det som skulle bli Brakkestokkkvartalet stod ferdig i 1832. Senere på 1830-tallet ble det i tur og orden bygget lagerbrakker og magasiner og også en kanal.

På 1840-tallet ble det bygget i rykk og napp, og over tid stod både administrasjons- og servicebygg, de to brakkestokkompleksene, samt beddinger for korvetter og skonnerter ferdige. Et kvartal med mekaniske verksteder kom også til. På 1840-tallet utvidet også komplekset seg geografisk, ved at Forsvaret tok i bruk øyene i nord (Mellomøya og Østøya) samt større arealer på landsiden utenfor selve Karljohansvern. Sistnevnte for oppføring av flere boliger, som det fortsatt var stort behov for.

Hovedverft, festning – og flypionér

Anlegget ble stadig viktigere for Marinen. Dette kom til uttrykk i 1849 da det ble omdøpt til Marinens Hovedverft, og året etter ble det nettopp et hovedverft da det overtok både status og mannskap fra Fredriksvern. Den store tørrdokken, påbegynt i 1852 og fullført i 1861, er også et uttrykk for dette.

En garnisonskirke ble innviet i 1855. Dette er nå Horten kirke. Kong Oscar 1. ga samme år anlegget navnet Carl Johans Værns Værft for å hedre sin far, kong Karl 3. Johan (det er ikke kjent når stavemåten ble «Karljohansvern»).

Som ledd i planen om å gjøre verftet til en sterk landfestning også, ble det på 1850-tallet etablert befestninger på området: fire strandbatterier og to fort ble anlagt i perioden 1852–1859. Det mest kjente av disse er antakelig fortet Norske Løve som stod ferdig i 1859. Dette er også det eneste gjenværende av de to fortene (det andre het Citadellet og ble revet i 1971) og er sammen med hovedfortet på Oscarsborg festning i dag de eneste i sitt slag i Norge.

På 1870-tallet ble Marinens Torpedovesen lagt til Karljohansvern. Ytterligere tre kanonbatterier kom til, og bebyggelsen på Øst- og Mellomøya ble utvidet.

Under den omfattende opprustningen i landet fram mot 1905 skjedde det mye på Karljohansvern. Blant annet fikk eskadren som skulle forsvare Oslofjorden sør for Drøbaksundet sin base her. Nye kanonbatterier og en utskytingsstasjon for torpedoer ble anlagt, og mange nye bygninger – særlig for Artilleriet og Minevesenet – ble oppført.

I 1912 tok personell ved Karljohansvern initiativ til innkjøp av fly, og i 1914 ble Marinens flyvevæsen etablert her. Dette ble startskuddet for Karljohansverns mangeårige funksjon som flyfabrikk. Dette satte sterkt preg på området, med bygging av for eksempel hangarer og monteringshaller for fly. Det var i det hele tatt stor produksjon av avansert militært materiell til flere våpengrener på stedet.

Under første verdenskrig var Marinen oppsatt som nøytralitetsvakt, og det var følgelig ekstra stor aktivitet på Karljohansvern i alle krigsårene.

Andre verdenskrig

Mag. A etter bombingen.
Magasin A ble truffet under bombingen av Karljohansvern i februar 1945. Skadene her var imidlertid småtterier i forhold til på andre bygninger. For eksempel ble nordre ende av nabobygningen, Magasin B, svært ødelagt (ref. grushaugene på fotoet) og måtte rives. Andre bygninger igjen ble fullstendig ødelagt.
Mag. A etter bombingen.
Hentet fra Verneplan for Karljohansvern (Forsvarsbygg).

Ved det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 lå stasjonen – etter at befestningene i Ytre Oslofjord var forsert – nærmest åpen og måtte kapitulere. Tyskerne brukte senere stasjonen som reparasjonsbase for marinen og videreutviklet flyfabrikken på Møringa og Vealøs. Ammunisjonsvirksomheten ble også videreført, så basen var viktig for tyskerne.

For å ramme den tyske aktiviteten ble Karljohansvern bombet av en stor flåte allierte fly 23. februar 1945. Områdene i vest ble mer eller mindre utslettet. I tillegg ble blant annet verkstedskvartalet og deler av Magasin B ødelagt. Bare noen få, mindre verkstedsbygninger og ett av de store magasinene (med dagens Marinemuseet) stod igjen, dessuten en del bygninger utenfor selve verftsområdet, blant dem Sjøkrigsskolen.

Etterkrigstiden

Karljohansvern 1967
Karljohansvern med Marinens Hovedverft fotografert i 1967.
Av /Nasjonalbiblioteket.
Lisens: CC PDM
Citadellet.
Citadellet, «fortet på Kyllinghodet», ble oppført 1848–1852 og lå på en høyde litt tilbaketrukket inne på Verftsområdet. Den spesielle bygningen ble sprengt bort i 1971 i forbindelse med en planlagt dokkutvidelse og bygging av parkeringsplass ved verftet, som på dette tidspunkt var blitt privat.
Citadellet.
Av .

De første årene ble viet gjenoppbygging av marinestasjonen, og flyfabrikken på Møringa ble omgjort til verksted. Marinekommando Østlandet ble etablert i Oslo i 1945, men ble allerede senere samme år flyttet til Karljohansvern. Sjømilitære korps (fra 1985 Befalsskolen for Marinen, fra 2002 Befalsskolen for Sjøforsvaret) overtok Sjøkrigsskolens tidligere bygninger. Verftet (Marinens hovedverft) ble også gjenoppbygd, men med mer vekt på sivile leveranser enn før.

I 1953 vedtok Stortinget at Marinens hovedbase skulle flyttes til bergensdistriktet, og en voldsom utbygging ble igangsatt på Mathopen i Bergen. Da Haakonsvern orlogsstasjon offisielt ble åpnet som ny hovedbase i 1963, ble således en rekke av Karljohansverns funksjoner overflyttet dit. Befalsskolen for Sjøforsvaret ble imidlertid værende på Karljohansvern fram til 2005.

På 1950-tallet begynte også en viss nedbygging og avhending av bygningsmasse til kommunen og private, mens skolevirksomheten ble styrket. I 1968 ble verftet et statlig aksjeselskap og gitt navnet Horten Verft. I forbindelse med at verftet trengte utvidelse, ble det ene fortet fra 1850-tallet, Citadellet, revet i 1971. I 1987 ble Horten Verft avviklet, og i stedet ble Horten Industripark opprettet. På 1990-tallet konsentrerte militæret seg på Møringa og øyene, og salget av eiendommer skjøt fart.

Karljohansvern i dag

Det sivile har siden 1990-tallet preget Karljohansvern i stadig sterkere grad, men Forsvaret har fortsatt betydelig tilstedeværelse med Forsvarets logistikkorganisasjon, Marinemusikken og Forsvarets spesialstyrker. Som nevnt holder også Marinemuseet til på Karljohansvern. Området er imidlertid i stor grad åpnet for sivile, og det finnes et variert kultur- og næringsliv med butikker, markeder, servering og overnatting, fotomuseum, kunstgalleri med videre.

Som kulturmiljø er Karljohansvern på flere måter et enestående anlegg med en stor nasjonalhistorisk betydning. Store deler av Karljohansvern er derfor fredet.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Stangeland, Gro & Eva Valebrokk: Norges bedste værn og fæste: Nasjonale festningsverk, 2001, 235-49, isbn 82-91370-35-4

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg