Gravfelt, alminnelig betegnelse for forhistoriske graver som ligger samlet innen et begrenset område. På gravfeltene kan finnes grupper av gravminner som gravhauger, gravrøyser, flatmarksgraver, bautasteiner o.l. Systematiske undersøkelser viser at et gravfelt kan romme bestemte samfunnsgruppers kontinuerlige begravelser gjennom et lengre eller kortere tidsrom.