Lågendalen er nedre del av Numedalslågens dalføre, mellom Kongsberg by og Larviksfjorden. Lågendalen ligger i kommunene Kongsberg og Larvik.