Elgesem-steinen, runestein funnet i en gravhaug ved Elgesem gård i Sandar, Vestfold; nå i Vikingskiphuset på Bygdøy. Steinen er en granittstein, 1,72 m × 0,90 m × 0,18 m, med en av våre eldste innskrifter på 3 runer i venstrevendt skrift som leses ovenfra og ned: alu. Dette lille, sterkt omdiskuterte ordet, som, dels alene, dels sammen med andre ord, er funnet ristet i eldre runer på 23 brakteater, gravsteiner og andre gjenstander, ble først oppfattet som et trylleord. Det oppfattes nå mest som identisk med norrønt ǫl, 'øl' i rituell bruk, sml. gravøl og barsel (av 'barns-øl').