Magmatiske bergarter, bergarter dannet ved størkning eller krystallisasjon av magma (dvs. steinsmelte med oppløste gasser). Strukturen på disse bergartene kan variere fra glassaktig og finkornet til grovkornet etter hvordan størkningen har foregått. Den har enten skjedd nede i jordskorpen og gitt dypbergarter (også kalt intrusive eller plutoniske bergarter) eller på jordoverflaten og gitt dagbergarter (også kalt ekstrusive, effusive eller vulkanske bergarter). Ofte skiller man også ut gangbergarter (hypabyssale bergarter) som egen gruppe.

En internasjonalt anerkjent inndeling av de plutoniske og vulkanske bergarter er vist i figuren i form av en dobbeltrekant QAPF. Her står Q for kvarts og andre silikamineraler, A for alkalifeltspat inklusive natriumrik albitt (An0−5), P for plagioklasfeltspat (An5−100) og skapolitt, F for feltspatoider (nefelin, sodalitt, leucitt m.fl.). Det er bergartens virkelige mineralsammensetning i volumprosent som plottes i diagrammet. Innholdet av mørke mineraler M (glimmere, amfiboler, pyroksener, oliviner o.l.) skal være mindre enn 90 %, men mengden av disse kommer ikke med i diagrammet.

De fleste av disse bergartene er behandlet nærmere i egne artikler.

Felt Plutoniske Vulkanske
1 (kvartsbergarter)
2 alkalifeltspat-granitt alkalirhyolitt
3 granitt rhyolitt
4 granodioritt dacitt
5 tonalitt dacitt
6 alkalifeltspat-syenitt alkalitrachytt
7 syenitt trachytt
8 monzonitt latitt
9 monzodioritt, monzogabbro andesitt, basalt
10 dioritt, gabbro, anortositt andesitt, basalt
11 foid syenitt (foyaitt, malignitt, shonkinitt) fonolitt
12 foid monzosyenitt (plagifoyaitt) tefrittisk fonolitt
13 foid monzodioritt, foid monzogabbro (essexitt, essexittgabbro) fonolittisk tefritt
14 foid dioritt, foid gabbro (theralitt) tefritt, basanitt
15 foidolitter (urtitt, ijolitt, melteigitt, m.fl.) foiditter (nefelinitt, leucititt, m.fl.)
16 ultramafiske plutonitter (peridotitt, pyroksenitt, m.fl.) ultramafiske vulkanitter (meliititt m.fl.)

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.