Kommunevåpen

av Kunnskapsforlaget. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Holmestrand er en kommune i Vestfold fylke, på vestsiden av Oslofjorden der denne er bredest, sør for Sandebuktas og munninger av Drammensfjorden, cirka 15 km nordvest for Horten. Sammensluttet med omegnskommune Botne i 1964.

I forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform har Hof kommune og Holmestrand kommune blitt enige om å slå seg sammen til Holmestrand kommune. Dette ble formelt vedtatt i statsråd 18. mars 2016 med virkning fra 1. januar 2018. Sande kommunestyre har besluttet å slå seg sammen med nye Holmestrand kommune 1. januar 2020. Stortinget vedtok 8. juni 2017 at nye Holmestrand kommune slås sammen med Sande kommune senest fra 1. januar 2020.

Berggrunnen i kommunen tilhører Oslofeltet fra to geologiske tidsperioder. Sandsteinslagene langs fjorden, blant annet i bysenteret, ble avsatt i silurtiden. I permtiden skapte vulkansk aktivitet lavafjellet i brattskrenten mot fjorden og inne på platået. En mindre sone med dypbergarter (syenitt) finnes også fra denne perioden, lengst nord i kommunen. Oppe på platået i tilknytning til daldragene ligger store sammenhengende marint avsatte løsmasser. Her er dyrkingsarealene knyttet til leirslettene. Kommunens største friluftsområde er Botnemarka. Det er i alt sju naturreservater i kommunen: Kattholmane (sjøfugl, også i Sande kommune), Bogen, Bergan og Tømmerås (edelløvskog), Hillestadåsen (bøkeskog), Høymyr (myr) og Breimyr (myr, også i Hof). Seterfurua på Eplerød er et ualminnelig stort furutre, som er 31 meter høyt. På fredningstidspunktet hadde treet et tverrmål på 86 cm. Det ble fredet i 1938 som et naturminne.

Holmestrand har hatt vekst i folketallet i hele etterkrigstiden I perioden 2000-15 var befolkningsveksten 13,5 prosent. I 2014 var Holmestrand den kommunen i Vestfold som hadde størst netto innflytting (124 personer). Av kommunens befolkning bor 7 169 (2016) i Holmestrand tettsted og 2 014 (2016) i tettstedet Gullhaug på platået 5 km nordvest for bysenteret. I perioden 2000–15 hadde kommunen en befolkningsvekst på 13,6 prosent mot 14,0 prosent for fylket som helhet.

I 2014 var andelen av den totale sysselsettingen i kommunen i de største næringene som følger: helse og sosialtjenester 20,1 prosent, varehandel og motorvognreparasjon 19,2 prosent , industri 18,5 prosent og undervisning 8,3 prosent. Holmestrand har en variert industri med hovedvekt på jern- og metallindustri og verkstedindustri, blant annet produksjon av transportmidler (karosserifabrikk). A/S Nordisk Aluminiumsindustri ble etablert i 1919 i Holmestrand for å videreforedle råaluminium til både halvfabrikata og ferdigvarer. Fabrikken ble kjøpt av Hydro i 1986 og bærer i dag navnet Hydro Aluminium Rolled Products (valseverk). I dag er det resirkulert aluminium som utgjør det meste av råmaterialet som videreforedles.  Bedriften produserer aluminiumsprodukter som siden blir til alt fra bygningsplater til aluminiumsfolie. I tillegg til valsing drives lakkeringsvirksomhet. Anlegget for lakkering har vært i drift siden 1964. Det drives atskillig jordbruk i det tidligere Botne, særlig korndyrking som opptar cirka 3/4 av jordbruksarealet. Noe storfe- og svinehold, samt hagebruk med blant annet bærdyrking og produksjon av slangeagurk. Holmestrand har god havn med atskillig eksport. I 2014 utgjorde utpendlere 55,8 prosent av de sysselsatte med bosted i kommunen. Utpendling skjer i hovedsak til Drammen, Oslo og Tønsberg.

I Holmestrand kommer avisen Jarlsberg Avis ut tre ganger ukentlig. Den hadde i 2016 et opplag på 3 600.

Holmestrand er stasjon på Vestfoldbanen. Den 12,3 km lange jernbanetunnelen gjennom Holmestrandfjellet var ferdig i november 2016. Den nye stasjonshallen som er bygd inne i fjellet, ble offisielt åpnet 17. desember 2016. Fra stasjonshallen er det bygd en heis opp til Roveområdet på toppen av fjellet, hvor cirka 90 prosent av kommunnens befolkning bor. Heisen ble satt i drift 14. januar 2017. E18 går gjennom de indre delene av kommunen. Fra tre kryss på E18 går det veier til tettstedet Holmestrand, regnet fra nord til sør: fra Islandkrysset går Fv. 315, fra Bentsrudkrysset går Fv. 315 og fra Hellandkrysset går Fv. 313. Sistnevnte vei går langs fjorden og i tunnel forbi bysenteret; Holmestrandtunnelen ble åpnet 1983 som del av daværende E18. Fra bysenteret går Fv. 314 og 315 mot henholdsvis sørvest og nordvest. Rv. 315 fortsetter som Fv. 32 fra Islandkrysset ved E18 vestover til Hvittingfoss og Skien. Fv. 35 (Hønefoss–Tønsberg) går gjennom kommunens vestligste deler.

Holmestrand hører til Sør-Øst politidistrikt, Nordre Vestfold tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Vestfold regionråd sammen med Hof, HortenLardalLarvikNøtterøyReSandefjord, Tjøme og Tønsberg.

Holmestrand kommune tilsvarer de tre soknene Botne, Hillestad og Holmestrand i Nord-Jarlsberg prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Holmestrand til Jarlsberg fogderi i Jarlsberg og Larviks amt.

For statistiske formål er Holmestrand kommune (per 2016) inndelt i tre delområdermed til sammen 34 grunnkretser:

 • Holmestrand: Holmestrand 1, Holmestrand 2, Holmestrand 3, Holmestrand 4, Holmestrand 5, Smørstein, Blekvollen
 • Ekeberg og Borgen: Gunnerud, Kårjord, Rove, Nordjordet, Sommerro, Solbergskogen, Ramberg, Kleiverud, Kleivan, Hvitstein, Solhøy, Barlin, Gausen, Neperud, Gudum, Bentsrud
 • Gullhaug og Hillestad: Korsgården, Solberg, Bringaker, Godakerlia, Berg, Sollifeltet, Fosskogen, Island, Skarrebo, Hillestad, Odderud

Holmestrand vokste opp som trelasthavn fra omkring 1550 da hollendere kom hit etter trelast. I 1663 ble stedet tollsted under Tønsberg, og i 1744 ladested. I 1752 fikk stedet bystatus. I seilskutetiden hadde byen en blomstringstid, men ved overgangen til dampskip ble den liggende i bakevjen som sjøfartsby. Vestfoldbanen, åpnet i 1881, førte til en del ny virksomhet, men av større betydning var det at Holmestrand i 1902 ble utskipningshavn for tremasse fra Hvittingfoss i nåværende Kongsberg kommune, ved åpningen av Holmestrand–Hvittingfossbanen. Banen ble nedlagt i 1938.

I 1716 ble byens nordre del lagt i aske, og i 1884 brant hele daværende søndre bydel. Til den eldre bebyggelsen som er bevart, hører blant annet hovedbygningen på gården Nedre Gausen fra 1740-årene. Holstegården, trolig bygd i 1756, er fredet. Her holder for øvrig Holmestrand museum til, som viser byens historie og har minner om byens kjente kunstnere. På 1800-tallet var byen kjent for sitt medisinske bad.

Kommunen har tre kirker:

 • Botne kirke 4 km vest for sentrum, som er en steinkirke fra middelalderen
 • Hillestad kirke, en trekirke fra 1724.
 • Holmestrand kirke fra 1674, særpreget med sin Y-form og innredet i empirestil. Kirken er blant de circa 360 kirkene i landet hvor det ble holdt valg til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Kirken fikk sitt nåværende utseende 1830 med blant annet empirepregede portaler og vinduer.

Mange kjente kunstnere er født i Holmestrand: Harriet Backer, Agathe Backer Grøndahl, Søren Onsager og Nils Kjær. Olav Duun bodde her til sin død i 1939. Olav og Emma Duuns Hus er en del av Nord-Jarlsbergmuseene. Det gjelder også Holmestrand Museum. Aluminiummuseet, som ble åpnet i 2002 i forbindelse med byens 250 års-jubileum, drives av Vestfoldmuseene IKS.

Kommunevåpenet ble godkjent i 1898 og har en sølvfarget ørn mot rød bakgrunn. I høyre klo holder ørnen et gullanker og i venstre en æskulapstav i gull. En sølvfarget fregatt mot en blå bakgrunn utgjør et hjerteskjold på ørnens mage; motivet har bakgrunn i Johan Henrik Tordenskiolds våpen, og skipet Hvite Ørn.

Navnet. Første ledd sikter antakelig til tre holmer som lå litt utenfor stranden mellom nåværende torg og Tranberghaugen. Sundene på innsiden er senere blitt fylt igjen.

 • Botne bygdebok, 1953–1967, 3 b., Finn boken
 • Bruerberg, Widar & Per Øivind Klingan: Holmestrand 250 år, 2002, isbn 82-92053-07-7, Finn boken
 • Graarud, G.: Holmestrands historie, 1906–29, 3 b., Finn boken
 • Ringard, Morten: Byen under fjellet: Holmestrand 1752 - 10. november - 1952: festskrift, 1952, Finn boken
 • Aadne, Gunnar H.: Sjøfartsbyen Holmestrand, 1987, isbn 82-991292-2-2, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.