Drammenselva, elveløpet som utgjør nederste del av Drammensvassdraget, fra utløpet av Tyrifjorden til Drammen.