Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Park hotell, tegnet av Arnstein Arneberg, 1959.

Lars Mæhlum. begrenset

Hjertnes kulturhus.

Lars Mæhlum. begrenset

Sandefjord kirke.

Lars Mæhlum. begrenset

Sandefjord, kommune i Vestfold fylke, mellom Tønsbergfjorden i øst, Goksjø i nordvest og Sandefjordsfjorden i sørvest. Mot vest grenser kommunen til Larvik. Bysenteret innerst i Sandefjordsfjorden. Den nåværende kommunen ble opprettet 1968 ved at det tidligere Sandefjord ble slått sammen med omegnskommunen Sandar.

Natur

Berggrunnen er i hele kommunen Oslofeltets magmatiske bergarter. Det som imidlertid i første rekke karakteriserer landskapet, er de omfattende marine løsavsetningene som dekker berggrunnen. I den nordvestre delen av kommunen går det store raet i nordøstlig–sørvestlig retning og demmer opp blant annet Goksjø. Skjærgård utenfor kysten. Kommunen har 7 naturvernområder: Napperødtjern (myr, sumpskog), Fokserød (bøkeskog), Langø, også med Stokke kommune (landskapsvernområde), Holtan (plantefredningsområde), Vøra (geologi), Strandvika (sumpskog) og Hemskilen, også i Larvik kommune (våtmark). Vøra naturminne er et svaberg med syenittpegmatittganger, som ble opprettet i 1984.

Bosetning

Sandefjord er Vestfolds mest folkerike kommune. Praktisk talt hele området mellom Sandefjordsfjorden og E18, som følger toppen av det store raet, er bymessig bebygd. I 2005 bodde 94 % av kommunens befolkning i tettstedet Sandefjord som strekker seg fra bysenteret sørover på begge sider av Sandefjordsfjorden. I perioden 2004-14 hadde kommunen en befolkningsvekst på 9,7 %, hvilket var den sammen vekst som fylket som helhet. Administrasjonssenteret og tettstedet Sandefjord hadde 42 345 innbyggere (2014). Noen innbyggere er bosatt i Larvik kommune.

Næringsliv

Sandefjord er en meget gammel havn og var ladested allerede i 1680. Byen ble et anerkjent kur- og badested etter at det i 1837 ble funnet svovelholdig vann og gytje. I 1845 fikk byen kjøpstadsrettigheter, men var alt fra 1837 bykommune. Sjøfart og hvalfangst ble de viktigste næringsveier for byen. Etter at hvalen på Finnmarkskysten ble fredet 1904, ble det satset på hvalfangst i havområdene ved Antarktis, og Sandefjord ble den førende hvalfangstby inntil norsk hvalfangst i Antarktis tok slutt i 1960-årene. "Southern Actor" er den eneste hvalbåten fra den moderne hvalfangstperioden som er i original stand. Om sommeren er det mulig å besøke/bestille grupper med båten, som ble bygd i 1950 og har vært i Sandefjord siden 1989.

Næringslivet domineres i dag av industri, forretningsvirksomhet og sjøfart. Viktigste industribransje er kjemisk industri (35 % av industrisysselsettingen 1990), verkstedindustri (38 %) og næringsmiddelindustri (12 %). I byen drives atskillig rederivirksomhet, men havna har beskjedne skipsanløp. I havna er det et fiskemottak. Lenger ute ved fjorden ligger byens største bedrift, malingfabrikken Jotun (Orkla). Næringsområder finnes vest for byen, mellom Bugårdsparken (med en rekke idrettsanlegg, blant annet Jotunhallen) og E18.

Kommunen har betydelige jordbruksarealer. Jordbruket er særlig konsentrert om korndyrking og hagebruk samt storfe og hønsehold. Skogbruket betyr også en del, i alt 14 400 m3 ble avvirket 2004, hovedsakelig gran.

Sandefjords Blad utkommer daglig.

Samferdsel

Sandefjord har gode kommunikasjoner. Vestfoldbanen går gjennom bysenteret, og E18 krysser kommunen 3 km nordvest for bykjernen. Fv. 303 fører langs kysten til Tønsberg og Larvik, mens Fv. 305 fører fra bysenteret til Natvallkrysset på E18. Fv 305 går videre nordover til Andebu. Fv. 304 går fra Sandefjord til tettstedet Kvelde i Larvik kommune. I nordøst ligger Sandefjord lufthavn, Torp med ruter til en rekke byer i Norge og 23 destinasjoner i 12 europeiske land, foruten chartertrafikk til 8 europeiske byer. Fra Fokserødkrysset på E18 går Fv. 41 til flyplassen. Fergeforbindelse med Strømstad. Om sommeren ferge mellom Engø, Sandefjord og Vestgården og Tangen på Veierland.

Historikk og kultur

Det er gjort tallrike funn fra bronsealder og vikingtid i kommunen. Gokstadskipet ble gravd ut i 1880 ved Gokstadhaugen like nordøst for sentrum og er nå plassert i Vikingskipshuset på Bygdøy. Gokstadhaugen er et historisk område med gravhaug, informasjonstavler og park. Miljøskipet Gaia ble bygd som en fullskalakopi av Gokstadskipet i 1989-90. Det har base på Huvikslippen. Det er to steinsettinger på Elgesem og et helleristningsfelt på Jåberg fra folkevandringstiden, rundt 500 e.Kr. Sandar kirke ble bygd i 1792 på ruinene fra en middelalderkirke fra 1200-tallet. Kirken er en av de ca. 380 kirker hvor det ble holdt valg i 1814.

En moderne regulering av byens sentrum ble gjennomført etter en bybrann i 1900, da kirke, skole og 55 hus brant ned. Fra den tid stammer sentrumsreguleringen med aksen fra jernbanestasjonen til hvalfangstmonumentet i Badeparken langs byens indre havn. I Badeparken lå det tidligere kurbadet. Her ligger Hvalfangstens hus og Rica Park Hotel, med småbåthavna utenfor. Sandefjord rådhus, med blant annet teater-, kino- og konsertsal, er fra 1975. På østsiden av Sandefjordsfjorden ligger byhavna og et større industriområde, hvor blant annet Framnæs Mek. Værksted lå (nedlagt 1987). Her ble skoleskipet Christian Radich bygd. Hvalfangstmuseet er Europas eneste spesialmuseum for hval og hvalfangst. Bymuseet og sjøfartsmuseet holder til i fredete bygg fra henholdsvis slutten av 1700-tallet og 1830. Ved museumsbrygga ligger Gaia, en kopi av Gokstadskipet og hvalbåten "Southern Actor", som er representativ for den type hvalbåter det ble bygd flest av i perioden 1945-55. Sandefjord kirke er en langkirke i tegl fra 1903, tegnet av Carl Michalsen med altertavle av Dagfin Werenskiold (1963).

Kystlinjen langs Sandefjordsfjorden, Mefjorden og Lahellefjorden som er ca. 83 km lang, er et populært friluftsområde. Den samlete kystlinje er 196 km, inkludert 64 km på 116 øyer. I kommunen er det ca. 2 150 hytter. De to halvøyene mellom Sandefjordsfjorden og Tønsbergfjorden (Østerøya og Vesterøya, delt av Mefjorden) har både små gårdsbruk, boligbebyggelse og feriehus.

Offentlige institusjoner m.m

Kommunen har videregående skoler med varierte studieretninger og folkehøyskole. Vestfoldarkivet har kontor i Sandefjord. Det tiende Statens barnehus ble åpnet i Sandefjord i 2013.

Sandefjord svarer til sognene og prestegjeldene Sandefjord og Bugården og sognene Sandar og Vesterøy i Sandar prestegjeld, Sandefjord prosti i Tunsberg bispedømme, tilhører Vestfold politidistrikt og Sandefjord tingrett.

Ved Tassebekkrysset på E18 ligger Vestfold krematorium IKS, som ble åpnet i 2010. Krematoriet eies av komunene Horten, Larvik, Sandefjord og Tønsberg.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1914) har en svart hval over et svart vikingskip med rødt og sølv seil mot en gull bakgrunn; gjenspeiler hvalfangst og vikingskipfunn.

Om navnet, se Sandar.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Sandefjord

Sten Lundbo

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.