Midtøsten-konflikten er det vanligste navnet på konflikten om det tidligere mandatområdet Palestina, som i 1948 ble delt som følge av opprettelsen av staten Israel. Selv om kjernen av konflikten er mellom Israel og palestinerne, har nabolandene vært innblandet – blant annet gjennom en rekke kriger. Konflikten er også jevnlig høyt på den internasjonale agendaen.