Chaim Weizmann, israelsk vitenskapsmann og sionistleder, Israels første president 1949–52. Professor i kjemi. Han var født i Russland, ble tidlig aktiv sionist, utvandret til Storbritannia 1904 og deltok i de forhandlingene som resulterte i Balfour-deklarasjonen 1917. Han deltok i San Remo-konferansen 1920 som gav Storbritannia mandatet over Palestina og var president for den internasjonale sionistorganisasjon og Jewish Agency for Palestine 1920–31 og 1935–46. Fra 1946 var han uten offisiell posisjon i sionistbevegelsen, men hadde fremdeles stor prestisje. Etter opprettelsen av staten Israel ble han 1948 formann i det provisoriske Statsråd og i februar 1949 president. Han utgav en selvbiografi (norsk overs. Et liv for Israel, 1949).