Utlendingsrett

Utlendingsrett er et rettsområde som omfatter utlendingers særlige rettigheter og plikter i Norge. Viktige temaer i utlendingsretten er oppholdstillatelse, statsborgerskap, trygd, beskyttelse, utvisning, bortvisning. Viktige lover er utlendingsloven og statsborgerloven. Utlendinger har under sitt lovlige opphold i Norge de samme rettigheter og plikter som norske statsborgere dersom ikke annet er lovbestemt (utlendingsloven § 4). Hele artikkelen

Fagansvarlig

Vegard Bø Bahus

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 91 artikler: