Personer som antas å ha blitt utsatt for menneskehandel kan innvilges en begrenset oppholdstillatelse i en refleksjonsperiode på inntil seks måneder som ikke kan fornyes. Tillatelsen kan også omfatte deres mindreårige barn som oppholder seg i Norge.

Med hjemmel i utlendingsloven § 38 første ledd, jf. utlendingsforskriften § 8-3, kan søkere som ikke har annet grunnlag for opphold i Norge søke om oppholdstillatelse i en refleksjonsperiode. Formålet med tillatelsen er å tilrettelegge for at søkeren på sikt skal kunne bryte med miljøet bak menneskehandelen. Videre er intensjonen å tilrettelegge for at bakpersoner skal kunne straffeforfølges. 

Ved vurderingen av om søkeren oppfyller vilkårene for å få innvilget refleksjonsperiode, skal det legges avgjørende vekt på om det foreligger holdepunkter for at vedkommende er utsatt for menneskehandel og om vedkommende er innstilt på å motta hjelp og følge opp tiltak som tilbys. Det er utarbeidet et rundskriv fra Utlendingsdirektoratet (RS 2013-014) som redegjør nærmere for saksbehandlingen av slike søknader. 

Ordningen med slik oppholdstillatelse er en del av våre internasjonale forpliktelser, Europarådets konvensjon 3. mai 2005 om tiltak mot menneskehandel artikkel 13 og 14.

I henhold til regjeringens handlingsplan mot menneskehandel for 2011-2014, som også er en del av oppfølgingen av våre internasjonale forpliktelser, kan personer som er utsatt for menneskehandel bli tilbudt bistand og beskyttelse fra ulike etater. Det er kommunen som har ansvar for botilbud, helsehjelp, og sosiale ytelser til personer med oppholdstillatelse i en refleksjonsperiode.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.