Menneskesmugling er å hjelpe utlendinger med å reise ulovlig fra ett land til et annet. Ofte skjer menneskesmugling organisert, mot høy betaling og under livsfarlige forhold.

Omfang

Menneskesmugling er en verdensomspennende omfattende virksomhet, ofte forbundet med fare for liv. I nyere tid har et stort antall personer omkommet etter at fullastede gummibåter har kantret i høy sjø over Middelhavet fra Afrika til Europa. Videre har flere omkommet i små gummibåter etter å ha forsøkt å ta seg illegalt over til USA fra blant annet Bahamas og Cuba. Organisert menneskesmugling er vidtrekkende over grensene mellom Mexico og USA, der det i årene 2016–2020 ble bygget en ti meter høy mur på 730 km langs den i alt 2 300 km lange grensen for å hindre ulovlig innvandring. Tidligere var det anlagt et gjerde som dekket 1 077 km.

Overfarten er organisert av menneskesmuglere som kan oppnå store gevinster på virksomheten. I mai 2022 ble det avslørt en sentraleuropeisk ring av menneskesmuglere i Østerrike, Tsjekkia, Ungarn, Slovakia og Romania som hadde smuglet mer enn 36 100 personer inn i Europa, hovedsakelig fra Syria. Det ble estimert at de hadde oppnådd inntekt på mer enn 1,5 milliarder kroner på virksomheten. 205 personer ble pågrepet.

Norsk rett

Reglene om menneskesmugling i Norge står i utlendingsloven. Det skilles mellom simpel og grov menneskesmugling.

Simpel menneskesmugling

Simpel menneskesmugling er å forsettlig hjelpe en utlending med å reise inn i Norge ulovlig. Dette er straffbart med inntil tre års ubetinget fengsel ifølge utlendingsloven § 108 fjerde ledd, bokstav b. Den vanligste formen for hjelp har vært fysisk transport til Norge i lastebil eller båt, men også organisering av reisen med billetter og lignende er vanlig

Organisert smugling

De grovere tilfellene av menneskesmugling er behandlet i § 108 femte ledd, der strafferammen er økt til inntil seks års fengsel. Grunnvilkårene er de samme som ved simpel menneskesmugling, men det er i tillegg oppstilt to tilleggsvilkår. Menneskesmuglingen må for det første være ledd i organisert virksomhet, og for det annet må det foreligge vinnings hensikt. Det er ikke noe krav om at man faktisk har oppnådd fortjeneste, eller at den enkelte medhjelper har vinning som formål, som Høyesterett har fastslått i en dom fra 2002 (Rt. 2002 s. 476), men selve virksomheten må ha hensikt om å oppnå vinning ved menneskesmuglingen.

I § 108 femte ledd bokstav b) er det en særbestemmelse for de tilfellene der utlendingene utsettes for livsfare. Her er det ikke oppstilt noe vilkår om organisert virksomhet i tillegg til kravet om vinnings hensikt. Strafferammen er også her inntil seks års fengsel.

Internasjonalt regelverk

Som en videreutvikling av Schengenregelverket vedtok EU-rådet den 28. november 2002 direktiv 2002/90/EF om ulovlig innreise, transitt og opphold. Videre vedtok EU-rådet en rammebeslutning om å skjerpe strafferammene. Formålet var å harmonisere regelverket i medlemsstatene for å effektivisere arbeidet med å bekjempe menneskesmugling som i stor grad er internasjonal illegal virksomhet, samt å skjerpe strafferammene for at de i større grad kunne virke avskrekkende. Norge har meddelt at man slutter seg til direktivet og rammebeslutningen innenfor rammen av Schengensamarbeidet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Nicolay B. Johansen

Hei. Det skal nok henvises til para 108 i "den nye" utlendingsloven (2008). NBJ

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg