menneskesmugling

Menneskesmugling, organisert illegal flytting av mennesker fra et land til et annet. Ofte skjer dette mot høy betaling under livsfarlige forhold. Det er ikke uvanlig at et stort antall personer omkommer underveis i fullastede gummibåter som kantrer i høy sjø over Middelhavet fra Afrika til Europa, eller på grunn av surstoffmangel når de er innelåst i trailere på motorveier nordover i Europa. Med et økende antall flyktninger i verden med ønske om bedrede livsvilkår så er markedet for menneskesmugling også i kraftig vekst.

Etter utlendingsloven § 108 fjerde ledd bokstav b) rammes såkalt simpel menneskesmugling. Det som rammes er forsettlig å hjelpe en utlending til ulovlig å reise inn i riket. Den vanligste formen for hjelp har vært fysisk transport til Norge i lastebil eller båt, men også organisering av reisen med billetter o.l. Straffen for enkeltstående hendelser av menneskesmugling er ubetinget fengsel inntil tre år.

De grovere tilfellene av menneskesmugling er behandlet i § 108 femte ledd der strafferammen er økt til inntil seks års fengsel. Grunnvilkårene er de samme som ved simpel menneskesmugling, men det er i tillegg oppstilt to tilleggsvilkår. Menneskesmuglingen må for det første være ledd i organisert virksomhet. For det annet må det foreligge vinnings hensikt. Det er intet krav om at man faktisk har oppnådd fortjeneste eller at den enkelte har vinning som formål som Høyesterett har fastslått i en dom fra 2002 (Rt. 2002 s. 476), men virksomheten som sådan må ha den hensikt å oppnå vinning ved menneskesmuglingen.

I § 108 femte ledd bokstav b) er det en særbestemmelse for de tilfellene der utlendingene utsettes for livsfare. Her er det ikke oppstilt noe vilkår om organisert virksomhet i tillegg til kravet om vinnings hensikt. Strafferammen er også her inntil seks års fengsel.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Nicolay B. Johansen

Hei. Det skal nok henvises til para 108 i "den nye" utlendingsloven (2008). NBJ

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg