utlendingspass

Artikkelstart

Utlendingspass er et pass som kan gis til en utlending som fyller visse vilkår (reglene står i utlendingsloven § 64). Vilkårene er at personen har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge på grunnlag av søknad om asyl, men uten at personen oppfyller vilkårene for asyl etter utlendingsloven § 28. Vilkårene er at man får innvilget oppholdstillatelse i Norge på grunnlag av søknad om asyl, men uten at vedkommende oppfyller vilkårene for asyl etter utlendingsloven § 28. Utlendingen får da oppholdstillatelse på annet grunnlag og som regel på humanitært grunnlag.

Vilkårene for å få utstedt utlendingspass er at eventuelle pass eller andre reisedokumenter som utlendingen måtte besitte blir innlevert. Videre kan det ikke innvilges utlendingspass dersom det er tvil om identiteten til utlendingen, jf. utlendingsforskriften §§ 12-1 første ledd bokstav b) og 12-5 femte ledd. Hva som menes med «tvil om identiteten» er at man ikke anser identiteten sannsynliggjort. Det er også vilkår om at man må inneha en tillatelse som kan fornyes og at den eventuelt også danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

ID-rundskrivet

Nærmere retningslinjer for hva som kreves for å sannsynliggjøre identiteten ved slike søknader har vi i ID-rundskrivet punkt 8. Der fremgår det også at disse dokumentene i realiteten i mange sammenhenger fungerer som identitetsdokumenter på lik linje med førerkort og bankkort i Norge og i mange andre land. Gyldighetstiden settes som regel lik gyldigheten av utlendingens oppholdstillatelse, men ikke lenger enn tre år.

Reisebevis og utlendingspass kan unntaksvis innvilges selv om identiteten ikke er sannsynliggjort i helt spesielle tilfeller – eksempelvis når det foreligger sterke velferdsgrunner for å foreta en enkeltstående reise for eksempel til en nærståendes begravelse i hjemlandet. Det skal da anmerkes i reisedokumentet at det kun er gyldig for en enkeltreise til det landet vedkommende skal besøke.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg