falske dokumenter (utlendingsrett)

Artikkelstart

Falske dokumenter er dokumenter som er uekte, manipulert, utstedt på ureglementert vis eller misbrukt. Å bruke falske dokumenter eller misbruke ekte dokumenter er straffbart og omtales i strafferetten som dokumentfalsk.

Faktaboks

Også kjent som

uekte dokumenter

Utlendingsforvaltningen skiller i sitt identitetsarbeid mellom forfalskede dokumenter, totalfalskede dokumenter, pseudo-dokumenter og blankodokumenter.

Andre ganger kan dokumentet være utstedt på feil grunnlag, for eksempel at man har fått førerkort uten å ha bestått førerprøven, eller dokumentet kan være utstedt av en ikke-anerkjent eller ikke-eksisterende utsteder. Et dokument kan være totalfalskt eller forfalsket. Det kan også være uautoriserte utstedte dokumenter eller pseudo-dokumenter.

Flyktningers bruk av falske dokumenter

Det gjelder et generelt straffritak for flyktninger som ankommer Norge med falske dokumenter. Dette følger av flyktningekonvensjonen artikkel 31. Ofte er det eneste mulighet en flyktning har for å flykte at vedkommende har kvittet seg med sine egne dokumenter som pass og lignende, og anskaffet falske identitetsdokumenter. Straffritaket omfatter bruk av falske dokumenter, men ikke fortsatt bruk etter at vedkommende har ankommet Norge. Flyktningen må uten ugrunnet opphold fremstille seg for norske myndigheter og oppgi en gyldig grunn for at han eller hun har benyttet falske dokumenter.

Totalfalske dokumenter

Betegnelsen totalfalske dokumenter brukes om dokumenter som i sin helhet er produsert av en falskner. Her finner vi dokumenter som er kopiert på en fargekopimaskin og dokumenter som er produsert ved hjelp av profesjonelt utstyr med imiterte sikkerhetselementer som vannmerke og lignende.

Avdekking av totalfalske dokumenter krever ofte grundige undersøkelser med laboratorieteknisk utstyr, men ofte avsløres de av årvåkne tjenestemenn i tollvesenet og politiet. Når slike dokumenter dukker opp, er det ofte flere tilsvarende i omløp siden de ofte er omfattet av en større produksjon. Det er da viktig å spre informasjon om funnet, slik at tilsvarende totalfalske dokumenter kan avsløres.

Forfalskede dokumenter

Et opprinnelig, ekte dokument som senere er endret, kalles forfalsket. Her er det også store variasjoner med hensyn til kvaliteten. Forfalskninger kan skje ved at opplysninger fjernes eller endres, det kan gjøres tilføyelser eller bildet kan endres eller byttes.

Forfalskninger kan også skje ved at hele sider eller ark fjernes og erstattes med tilsvarende fra et annet ekte dokument. I pass er det ikke uvanlig at hele personaliasiden fjernes og erstattes med en ny, falsk personaliaside.

Uautorisert utstedt dokument

Blankodokumenter som er teknisk ekte, men ennå ikke er utstedt, kommer noen ganger på avveie. Da kan de bli personalisert av uautorisert personale. Dokumentet er da falskt fordi det ikke er ustedt i henhold til den prosedyre og nasjonale standard som slike dokumenter skal utstedes etter.

For å avsløre slike dokumenter er det nødvendig å ha kjennskap til lokale prosedyrer og kontroll av utstedertekniske sikkerhetselementer som eksempelvis kryptert informasjon. Søk i internasjonale databaser etter stjålne og tapte dokumenter kan bidra til å avsløre slike.

Pseudo-dokumenter

Dokumenter som foregir å være ekte, men som formelt ikke eksisterer, kalles fantasidokumenter eller pseudo-dokumenter. De er ofte utstedt av ikke-eksisterende eller ikke-anerkjente myndighetsorganer.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Identitetsarbeid i utlendingsforvaltningen (Nasjonalt ID-senter m.fl.) (2016). Forlaget Vett & Viten.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg